สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้  >>

การจัดการผ้าเปื้อนยาเคมีบำบัด

       เนื่องจากความไม่พร้อมของระบบซักผ้าที่ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ที่หน่วยจ่ายผ้ากลาง จึงขอกำหนดแนวทางการจัดการผ้าเปื้อนยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยอิงหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการเท่าที่มีในปัจจุบัน ดังนี้

1. ผ้าที่เปื้อนยาเคมีบำบัดหกใส่โดยตรง หากมีการปนเปื้อนรวมกันเป็นพื้นที่เกินขนาดเหรียญ 10 บาท ให้ทิ้งในถุงพลาสติกสีส้มสำหรับใส่ขยะเคมีบำบัดและส่งเผาแบบขยะเคมีบำบัด ผ้าที่ปนเปื้อนเป็นพื้นที่น้อยกว่าเหรียญ 10 บาท ให้ส่งซักร่วมกับผ้าทั่วไปโดยไม่ต้องแยก2. ผ้าที่เปื้อนอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดภายใน 48 ชั่วโมง ให้ทิ้งในถุงขยะสีส้มสำหรับใส่ขยะเคมีบำบัดและส่งเผาแบบขยะเคมีบำบัด ทั้งนี้ให้หอผู้ป่วยแนะนำญาติให้ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดใน 48 ชั่วโมง ที่มีโอกาสจะอุจจาระหรือปัสสาวะราดได้ง่าย เช่น ผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วยเด็กเล็ก ผ้าอ้อมเหล่านี้ให้ทิ้งในถุงขยะสีส้มสำหรับใส่ขยะเคมีบำบัดเช่นเดียวกัน

3. ติดตามปริมาณขยะเคมีบำบัดที่เพิ่มขึ้น เพื่อวางแผนปรับวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย