ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

จิตรกรรม

จิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบทางด้านวัสดุอุปกรณ์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

จิตรกรรมสร้างสรรค์

ความหมายของจิตรกรรม
จิตรกรรม (painting) หมายถึง งานที่ใช้แปรง พู่กัน เกรียง เครื่องพ่นสี และเครื่องมืออื่นๆ ในการป้าย ระบาย พ่น หรือสร้างสรรค์สีด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความงดงามตามความคิดและจินตนาการ โดยทั่วไปเรียกว่า การวาดภาพ

จิตรกรรมที่นิยมทำกันโดยทั่วไป ได้แก่ จิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมสีน้ำมัน จิตรกรรมสีเทียน จิตรกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะครีลิค แต่ละชนิดมีวิธีการทำแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของสีนั้นๆ และทำให้ผลงานจิตรกรรมแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว

จิตรกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ

1. จิตรกรรมประเพณี
2. จิตรกรรมสร้างสรรค์

จิตรกรรมประเพณี

จิตรกรรมประเพณี หมายถึง จิตรกรรมที่มีเนื้อหาและรูปแบบเฉพาะตัวแสดงความเป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ท้องถิ่น ชาติหรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา วัสดุที่ใช้และวิธีการทำ หรือมีแนวทางในการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นแบบแผนที่ชัดเจนโดยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น จิตรกรรมกรีก จิตรกรรมอียิปต์ จิตรกรรมโรมัน และจิตรกรรมไทย

 

จิตรกรรมไทย ได้แก่ จิตรกรรมที่มีแบบแผนในการสร้างสืบทอดมาแต่โบราณ เป็นลักษณะที่คิดค้นขึ้นใช้ในการสร้างจิตรกรรมของไทยโดยเฉพาะ เช่น เป็นภาพแบบ 2 มิติ มีเพียงความกว้างและความยาว ไม่มีความลึก แสดงรูปร่างที่อ่อนช้อยด้วยเส้น เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ วรรณคดี มักเขียนอยู่บนฝาผนังอาคาร เช่น โบสถ์ วิหาร ซึ่งเรียกว่า จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังของไทย ได้แก่ จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้ว จิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณาราม จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชสิทธาราม ฯลฯ

จิตรกรรมสร้างสรรค์

จิตรกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง จิตรกรรมที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่ไม่แสดงความเป็นชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะ อาจมีลักษณะนานาชาติหรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินที่คิดค้นขึ้น เมื่อเอ่ยถึงจิตรกรรมสร้างสรรค์มักหมายถึงจิตรกรรมของประเทศในยุโรปและอเมริกา ที่สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตรกรรมสากล

จิตรกรรมสากลในปัจจุบันนี้ พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมาในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีการค้นคิดสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย จิตรกรรมสากลที่สร้างขึ้นในทุกวันนี้นิยมเรียกจิตรกรรมสมัยใหม่หรือจิตรกรรมสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย