วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศัพท์ทางการเมือง

โดย ภัสรา เทพบุญ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน หรือกีฬา
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตกแต่ง การแต่งกาย
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโสเภณี
ภาคผนวก

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ

สงครามจะมีความหมายเป็นสัญลักษณ์แทนความรุนแรง โหดร้าย ดังนั้นเมื่อนำมาใช้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมือง จึงให้ความรู้สึกว่า การเมือง เป็นเรื่องของความน่ากลัว ป่าเถื่อน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม มีความรุนแรงมาก ถึงขั้นสามารถทำลายล้างอีกฝ่ายให้เกิดความสุญเสียอย่างไม่สามารถจะประเมินค่าได้ ส่วนอาวุธที่ใช้ในการทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความสูญเสียนั้น แม้จะไม่ได้อันตรายในแง่ของการทำร้ายร่างกายโดยตรง แต่ก็มีความรุนแรงในแงที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดหนทางในการต่อสู้ได้เช่นกัน สำหรับตัวอย่างของอาวุธทางการเมือง ก็เช่น เงินข้อกล่าวหาต่าง ๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างคำให้เห็นชัดเจนดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 กระสุนด้าน
คำนี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงลูกกระสุนที่ใช้การไม่ได้เท่านั้น แต่มันหมายถึงการที่เงินของคู่แข่งขันมีมากกว่าเงินฝ่ายตน ทำให้เงินฝ่ายตนใช้ไม่ได้ผล โดย “เงิน” จะทำหน้าที่เป็นอาวุธแทน “กระสุน” ดังนั้นคำว่า กระสุนด้าน จึงให้ความหมายในแง่ของการใช้ความรุนแรงโดยอาศัยเงินเป็นอาวุธประหัตประหารกันในการทำกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งในที่นี้จะใช้เงินโดยการซื้อเสียง และฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 2 ทิ้งบอมป์
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ทิ้งระเบิด แต่จะหมายถึง การที่พรรคการเมืองฝ่าย ฝ่ายตรงข้ามพยายามตั้งข้อกล่าวหาที่หนัก ๆ เพื่อทำให้คะแนนเสียงของอีกฝ่ายลดลง ในตัวอย่างนี้ได้เปรียบเทียบ “ข้อกล่าวหา” กับ “ระเบิด” ว่าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทำลายคู่ต่อสู้เหมือนกัน

ตัวอย่างที่ 3 ขัดตาทับ
ในความหมายเดิมจะหมายถึง การยกทัพไปตั้งชั่วคราวกันไม่ให้ข้าศึกรุกล้ำเข้ามา แต่เมื่อนำมาใช้เป็นศัพท์การเมือง จะหมายถึง การผลักดันคนในพรรคขึ้นมาแทนที่ ส.ส. คน เก่าที่ถูกซื้อตัวไป คือจะเป็นในลักษณะของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปพลาง ๆ ก่อน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักการเมืองแต่ละพรรคเห็นกันเป็นคู่ต่อสู้คู่อริ ดังนั้นพรรคการเมืองจึงเหมือนกองทัพที่เมื่อถูกฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธที่เป็นเงินซื้อตัวไปก็ต้องหาคนมาแทน แต่คนที่มาแทนนี้มักไม่เก่งหรือไม่เป็นที่นิยมเท่าคนแรก

ตัวอย่างที่ 4 ยิงซ้ำ
ในตัวอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้อาวุธยิงกัน แต่หมายถึง การจ่ายเงินเพิ่มในจำนวนที่มากพอที่จะไม่ให้พรรการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพิ่มจำนวนเงินได้มากกว่าฝ่ายตน ในข้อนี้ เงินจะถูกใช้แทนอาวุธ และการยิงซ้ำก็มีความหมายเท่ากับการจ่ายเงินเพิ่มเมื่อเกทับคู่แข่งขันนั่นเองตัวอย่างที่ 5 เบิกกระสุน
หมายถึง การเบิกเงินมาใช้ในการเลือกตั้งโดย “เงิน” จะเป็นอาวุธแทน “กระสุน”

ตัวอย่างที่ 6 ถูกถล่ม
ตัวอย่างนี้ หมายถึง การเข้าไปหาเสียงของกลุ่มผู้สมัครโดยมีหัวหน้าพรรคเป็นแกนนำในที่นี้ การหาเสียงถูกนำไปเปรียบกับคำว่า “ถล่ม” ซึ่งจะมีภาพลักษณ์ของการทำให้อีกฝ่ายเกิดความเสียหาย ดังนั้น การหาเสียงในความหมายนี้จึงไม่ใช่แค่การพูดเพื่อให้ประชาชนเชื่อถือแล้วเพิ่มคะแนนให้กับตน แต่จะหมายถึง การพูดโจมตี หรือตั้งข้อกล่าวหาหนัก ๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามด้วย

ตัวอย่างที่ 7 เป้ายิง
คำนี้ไม่ได้หมายความแค่เพียงเป้าที่มีไว้สำหรับยิงปืน แต่ในความหมายทางการเมืองจะหมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต คือในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดจำนวนคน เพื่อการประมาณจำนวนเงินที่จะนำมาซื้อเสียงในแต่ละพื้นที่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไร

ตัวอย่างที่ 8 สนามรบ
หมายถึงพื้นที่เขตเลือกตั้งในตัวอย่างนี้พื้นที่เขตเลือกตั้งถูกนำมาเปรียบเทียบกับ “สนามรบ” แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง ความดุเดือด ในการเลือกตั้งว่ามีการแบ่งพวกในการสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย

ตัวอย่างที่ 9 ยิงลูกโดด
หมายถึงการจ่ายเงินเพิ่มก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน เมื่อพบว่ามีคะแนนเสียงสู้ค่าแข่งไม่ได้

ตัวอย่างที่ 10 ยิงเท่าไร
หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินว่าใช่เท่าไหร่ ซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่นำไปซื้อเสียงโดยก่อนการซื้อเสียง ก็ต้องประเมินจากสภาวะแวดล้อมภายนอกก่อนว่าในแต่ละพื้นที่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อเสียงเป็นจำนวนเท่าไร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย