วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

แก่นเรื่องของพระอภัยมณี

การเดินทางผจญภัยเพื่อหาประสบการณ์
ความสำคัญของวิชาความรู้
ความว้าเหว่และการขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว
ความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างพ่อแม่กับลูก

การเดินทางผจญภัยเพื่อหาประสบการณ์

โครงเรื่องเช่นนี้ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยแทบทุกเรื่อง การเดินทางผจญภัยนับเป็นแก่นสำคัญของเรื่องทีเดียว เริ่มตั้งแต่การที่ตัวเอกจะต้องออกเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้อันจำเป็นสำหรับการครองบ้านเมือง ในเรื่องพระอภัยมณีนี้ มีข้อที่น่าสังเกตว่าการสร้างประสบการณ์ให้แก่ตัวละครนั้น สุนทรภู่เน้นถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการพิจารณาและหยั่งใจคนอื่นมากกว่า สุนทรภู่ได้เน้นถึงอันตรายที่จะเกิดจากคนธรรมดามากกว่า เช่น สุดสาครต้องประสบภัยอันเกิดจากความหลอกลวงของคน ทำให้สุดสาครเสียทีเพราะขาดความเฉลียวและความยั้งคิด ดังนั้น แม้จะมีวิชาดีอย่างไรก็ไม่วายเสียที เพราะขาดความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์

การสร้างประสบการณ์ให้แก่ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี มีเหตุผลและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก ตัวละครเหล่านี้ต้องผจญกับปัญหาอันเกิดจากจิตใจและความต้องการของมนุษย์ เรื่องพระอภัยมณีเน้นให้เห็นว่าความสามารถของผู้นำนั้น อยู่ที่การแก้ปัญหาอันเกิดจากบุคคลหรือสังคมของผู้นำนั่นเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย