วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

แนวปะการัง

ความสำคัญของแนวปะการัง
ประเภทของแนวปะการัง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
ชีววิทยาของปะการัง
แนวปะการังที่สำคัญของประเทศไทย
สภาวะความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
การฟื้นฟูแนวปะการัง
ข้อควรพิจารณาในการฟื้นฟูแนวปะการัง

ความสำคัญของแนวปะการัง

แนวปะการังมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งต่อมนุษย์หลายประการด้วยกัน คือ

  1. แนวปะการังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด รวมทั้งพืชด้วย
  2. แนวปะการังเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ เพราะการประมงในบริเวณแนวปะการังให้ ผลผลิตสูงมาก อาหารเหล่านี้ได้มาจากสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู หมึก และปลิงทะเล
  3. แนวปะการังก่อกำเนิดชายหาดทราย ซึ่งเกิดจากการผุกร่อนของโครงสร้างหินปูนของซากปะการัง จากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ หินปูนจากปะการังจึงค่อยๆ แตกสลายลงเป็นเม็ดทรายที่ขาวสะอาด นักธรณีวิทยาได้ประมาณการว่า แร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ทับถมในทะเล และมหาสมุทรนั้นครึ่งหนึ่งมาจากแนวปะการัง


  4. แนวปะการังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำ โดยแนวปะการังทำหน้าที่เป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นลมที่พัดเข้าสู่ฝั่ง โดยเฉพาะช่วงเวลามีลมพายุ
  5. แนวปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ เนื่องจากมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ น้ำทะเลมีความใสสะอาดจึงเป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  6. แนวปะการังเป็นแหล่งผลิตสารที่สามารถนำมาสกัดตัวยากได้หลายชนิด เช่น ยาต่อต้านโรคมะเร็ง ยาต่อต้านแบคทีเรีย
  7. แนวปะการังเป็นแหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ ปูนขาว ซึ่งผลิตจากซากปะการังเป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย