วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

แนวปะการัง

ความสำคัญของแนวปะการัง
ประเภทของแนวปะการัง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
ชีววิทยาของปะการัง
แนวปะการังที่สำคัญของประเทศไทย
สภาวะความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
การฟื้นฟูแนวปะการัง
ข้อควรพิจารณาในการฟื้นฟูแนวปะการัง

สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง

     ในปัจจุบันนี้แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันหลายแห่งกำลังตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้ระเบิด การใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อที่จะจับปลาในแนวปะการัง การทิ้งขยะลงในทะเล การเหยียบย่ำ และการสัมผัสจากนักท่องเที่ยว การทิ้งสมอเรือ การปกคลุมของตะกอนจากการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้น้ำทะเลขุ่น ปะการังไม่สามารถเจริญเติบโตได้ น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคของแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นสาเหตุที่ปะการังเสื่อมโทรมก็จะเกิดจากธรรมชาติเอง เช่น การเกิดพายุในทะเล ซึ่งความแรงของคลื่นและกระแสน้ำจะเป็นตัวทำลายแนวปะการัง การระบาดของดาวมงกุฎหนาม ซึ่งกินปะการังเป็นอาหาร และการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวเป็นต้น การใช้ประโยชน์จากแนวปะการังของมนุษย์ ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในหลายบริเวณ และสภาพความเสื่อมโทรมของแนวปะการังเกือบทุกบริเวณมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น เป็นเหตุในแนวปะการังของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต จนทำให้ต้องมีการวางแผนที่จัดการกับแนวปะการัง การอนุรักษ์ปะการัง และการเร่งฟื้นฟูสภาพปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย