วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

แนวปะการัง

          แนวปะการัง คือ โครงสร้างหินปูนที่ก่อตัวขึ้นเป็นแนวใต้ทะเลในระดับที่แสงส่องถึง โครงสร้างนี้เกิดจากโครงสร้างหินปูนที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตจำพวกปะการังเป็นหลัก โดยเฉพาะปะการังที่มีสาหร่าย Zooxanthellae อยู่ภายในเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น สาหร่ายหินปูน หอย ซึ่งสามารถช่วยเสริมการก่อตัวของโครงร่างหินปูนด้วย

ความสำคัญของแนวปะการัง
ประเภทของแนวปะการัง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
ชีววิทยาของปะการัง
แนวปะการังที่สำคัญของประเทศไทย
สภาวะความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
การฟื้นฟูแนวปะการัง
ข้อควรพิจารณาในการฟื้นฟูแนวปะการัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย