ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

พระวรสาร 4 คัมภีร์ (The Gospels)
หลักคำสอนของศาสนาคริสต์
คัมภีร์ไบเบิล
ภาคพันธสัญญาเดิม
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

ภาคพันธสัญญาเดิม

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ประกอบด้วย ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) มีหนังสือทั้งหมดจำนวน 46 เล่ม แบ่งได้เป็นสี่ส่วนใหญ่คือ

• ปัญจบรรพ ประกอบด้วยหนังสือปฐมกาล จนถึง หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
• ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือโยชูวา จนถึง หนังสือเอสเธอร์
• เพลง ประกอบด้วยหนังสือโยบ จนถึง หนังสือเพลงโซโลมอน
• ประกาศก ประกอบด้วยหนังสืออิสยาห์ จนถึง หนังสือมาลาคี

1. หนังสือปฐมกาล กล่าวถึงการทรงสร้างโลกของพระเจ้า ประวัติของมนุษย์รุ่นแรกๆ บนโลก
2. หนังสืออพยพ กล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ มาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมีการนำโดยโมเสส
3. หนังสือเลวีนิติ กล่าวถึงบัญญัติของพระเจ้าที่ให้กับชาวอิสราเอล กฎเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตของชาวอิสราเอล โดยผ่านทางโมเสส
4. หนังสือกันดารวิถี กล่าวถึงการที่ชาวอิสราเอล ต้องผจญความทุกข์ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งนำโดยโมเสส
5. หนังสือเฉลยพระธรรมบัญญัติ เป็นการสรุปพระธรรมบัญญัติและกล่าวตักเตือนประชากรอิสราเอลให้เชื่อฟังพระเจ้าโดยโมเสส ก่อนที่โมเสสจะเสียชีวิต
6. หนังสือโยชูวา กล่าวถึงประวัติอิสราเอล ในสมัยที่ โยชูวา ซึ่งเป็นผู้เผยวจนะต่อจากโมเสส
7. หนังสือผู้วินิจฉัย
8. หนังสือนางรูธ กล่าวถึงหญิงสาวนางหนึ่งที่มีความประพฤติดี
9. หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1
10. หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 2
11. หนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 ประวัติของประเทศอิสราเอลและกษัตริย์อิสราเอลรวมทั้งราชวงศ์ ฉบับที่ 1
12. หนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่ 2 ประวัติของประเทศอิสราเอลและกษัตริย์อิสราเอลรวมทั้งราชวงศ์ ฉบับที่ 2
13. หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 1 เนื้อหาเดียวกับพงษ์กษัตริย์ แต่ถูกเขียนจากบุคคลที่ต่างกัน และมุมมองต่างกัน (ฉบับที่ 1)
14. หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 2 เนื้อหาเดียวกับพงษ์กษัตริย์ แต่ถูกเขียนจากบุคคลที่ต่างกัน และมุมมองต่างกัน (ฉบับที่ 2)

 

15. หนังสือเอสรา
16. หนังสือเนหะมีย์
17. หนังสือเอสเธอร์ *
18. หนังสือโยบ
19. หนังสือสดุดี รวบรวมบทเพลง และคำสรรเสริญพระเจ้า จากกษัตริย์หลายพระองค์ของอิสราเอล เช่นกษัตริย์ดาวิด
20. หนังสือสุภาษิต รวบรวมคำสอน คำสุภาษิต ของชาวอิสราเอลจากบุคคลหลายคนที่สำคัญ เช่นกษัตริย์โซโลมอน
21. หนังสือปัญญาจารย์
22. หนังสือเพลงซาโลมอน
23. หนังสือประกาศอิสยาห์ เป็นพยากรณ์การมาบังเกิดของพระเยซู
24. หนังสือประกาศเยเรมีย์
25. หนังสือเพลงคร่ำครวญ
26. หนังสือประกาศเอเสเคียล
27. หนังสือประกาศดาเนียล*
28. หนังสือประกาศโฮเซยา
29. หนังสือประกาศโยเอล
30. หนังสือประกาศอาโมส
31. หนังสือประกาศโอบาดีห์
32. หนังสือประกาศโยนาห์
33. หนังสือประกาศมีคาห์
34. หนังสือประกาศนาฮูม
35. หนังสือประกาศฮาบากุก
36. หนังสือประกาศเศฟันยาห์
37. หนังสือประกาศฮักกัย
38. หนังสือประกาศเศคารียาห์
39. หนังสือประกาศมาลาคี
40. หนังสือโทบิต **
41. หนังสือยูดิธ **
42. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 **
43. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 **
44. หนังสือปรีชาญาณ **
45. หนังสือบุตรสิรา **
46. หนังสือประกาศบารุค **

ในเครื่องหมาย

* จำนวนบทและข้อพระคัมภีร์ของนิกายโปรแตสแตนท์จะมีน้อยกว่าของนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายออโธด็อก ในเครื่องหมาย

**เป็นพระคัมภีร์สารบบที่2 มีใช้ในนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายออโธด็อกซ์ โปรแตสตันท์ จะไม่ยอมรับหนังสือ 7 เล่มนี้ และได้ตัดออกไป(นักบุญเยโรมผู้จัดสารบบพระคัมภีร์ได้จัดให้มีไว้ 73 เล่ม แต่โปรแตสตันท์มาตัดออกเองในภายหลัง)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย