ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรม
(Sculpture)

ประเภทของงานประติมากรรม
คำจำกัดความของประติมากรรม
ประติมากรรมไทย

คำจำกัดความของประติมากรรม

  1. ลักษณะของงานประติมากรรม มีปริมาตร มีความกว้าง ยาว สูง หรือหนา กินเนื้อที่ว่างในอากาศ ระยะที่เกิดขึ้นเป็นความจริง สามารถจับต้องได้ เกิดความงามโดยรูปทรง
  2. แสง เงา ช่วยเน้นให้รูปทรงดูเด่นชัด งดงามยิ่งขึ้น
  3. ต้นแบบ (Original) ในงานประติมากรรมนั้น การสร้างงานต้นแบบใช้ฝีมือและเวลา

การถ่ายทอดรูปแบบในงานประติมากรรม มี 3 ลักษณะ คือ

  1. ประติมากรรมเหมือนจริง (Realistic) เป็นศิลปะที่ไม่ต้องใช้ความคิดสลับซับซ้อนในการดู และมีเนื้อหาสาระปรากฏชัดเจน เช่น รูปคน สัตว์ สิ่งของ
  2. ประติมากรรมกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นงานประติมากรรมที่เริ่มเบี่ยงเบนไปจากรูปธรรม ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปเรียบง่าย แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร มีเนื้อหา และรูปแบบไม่ชัดเจนเหมือนศิลปรูปธรรม
  3. ประติมากรรมนามธรรม (Abstract) เป็นงานประติมากรรมรูปนามธรรม คือ ไม่มีความจริงเหลืออยู่ เพราะถูกตัดทอนให้เหลือแต่รูปทรงที่ก่อให้เกิดความงาม อารมณ์ และความรู้สึก เป็นศิลปะที่เหนือความเป็นจริง เนื้อหาสาระแสดงออกในรูปนามธรรม จึงยากที่เข้าใจ ผู้ดูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างเรื่องราวของภาพนามธรรมออกมาได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย