ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การกำหนดทิศ

เมื่อเราอยู่กลางแจ้งและมองไปรอบ ๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟ้าเป็นรูปครึ่งวงกลม เราเรียกเส้นตัดระหว่างพื้นโลกกับขอบฟ้าว่า “เส้นขอบฟ้า” (Horizon) เส้นขอบฟ้าเป็นเส้นวงกลมล้อมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้า จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่ง เรียกว่า “ทิศตะวันออก” และดวงอาทิตย์ จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน จากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนต่ำลงกระทั่งตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง เรียกว่า “ทิศตะวันตก” การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกนเหนือ - ใต้

การกำหนดทิศทางบนโลก จึงแบ่งออกเป็น 4 ทิศหลัก คือ

  • ทิศตะวันออก (East)
  • ทิศตะวันตก (West)
  • ทิศเหนือ (North)
  • ทิศใต้ (South)

ทิศทั้งสี่มีความสัมพันธ์กันดังนี้

เมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือ

  • ด้านหลัง เป็นทิศใต้
  • แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศตะวันตก
  • แขนขวา ชี้ไปทางทิศตะวันออก

เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

  • ด้านหลัง เป็นทิศตะวันออก
  • แขนซ้าย ชี้ไปทางทิศใต้
  • แขนขวา ชี้ไปทางทิศเหนือ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย