ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การฝึกหัดครู

โดย รสสุคนธ์ มกรมณี

       การฝึกหัดครูของ 3 ประเทศคือ ฟินแลนด์ สวีเดน และสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเรื่องของการฝึกหัดครูระยะแรก (pre-service or initial teacher training) เพื่อผลิตครูที่จะไปสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหตุผลที่เลือกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกหัดครูของ 3 ประเทศนี้ก็เพราะฟินแลนด์เป็นประเทศที่ผลสอบ PISA 2006 วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 563 ซึ่งสูงที่สุดในโลก ทั้งๆที่ เด็กฟินแลนด์ไม่ได้เข้าเรียนจนกว่าจะอายุครบ 7 ปี และเรียนวันละ 4-5 ชั่วโมงในช่วง 2 ปีแรกที่เข้าโรงเรียน และยังสอบได้คะแนนสูงในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน และการแก้ปัญหา ส่วนสวีเดนเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดในโลก และสาธารณรัฐอิตาลีมีความหลากหลายในการจัดการศึกษาทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง

 

ความสำเร็จของประเทศเหล่านี้ ย่อมเป็นผลมาจากการมีระบบการศึกษาที่ดี และคุณภาพของระบบการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู (McKinsey report, 2007) ดังนั้น การฝึกหัดครูของประเทศเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้และอาจมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันฝึกหัดครูของไทย ทั้งนี้ เนื้อหาสาระหลักที่ศึกษาประกอบด้วย ความเป็นมาของการฝึกหัดครู สถาบันฝึกหัดครู การรับนักศึกษาครู หลักสูตรการฝึกหัดครู และประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ โดยนำเสนอข้อเท็จจริงของแต่ละประเทศที่ได้จากการศึกษาเอกสารเท่านั้น ไม่ทำการศึกษาเปรียบเทียบและไม่จัดทำข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น

การฝึกหัดครูของประเทศฟินแลนด์
การฝึกหัดครูของประเทศสวีเดน
การฝึกหัดครูของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย