สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

ทหารไทยในอิรัก

ตอนที่นายกทักษิณเดินทางไปเยือนสหรัฐฯเมือกลางปี 2003 ได้สัญญากับ Bush ว่า ไทยจะส่งทหารไปอิรัก สาเหตุที่ส่งไปน่าจะเพราะไทยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และไทยกลัวจะไม่ได้รับสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ และหลังจากสงครามอิรัก อเมริกาแสดงศักดาความเป็นเจ้าและรัฐบาลก็หวังของแถมคือ FTA

นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทักษิณคิดว่าจะได้ตอนส่งทหารไปอิรัก แต่ผลเสียก็มี คือ สงครามอิรักเป็นสงครามที่ไม่มีความชอบธรรม ก่อนหน้านั้นที่ไทยส่งทหารไป เช่น ติมอร์ เขมร ไทยส่งไปภายใต้กองกำลังรักษาสันติภาพของ UN จึงมีความชอบธรรมที่จะส่งไป แต่คราวนี้ไทยส่งไปเพื่อช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับสหรัฐฯในการยึดครองอิรัก เพราะฉะนั้นจึงล่อแหลม จะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่

ตอนก่อนที่จะส่งทหารเข้าไป ดูเหมือนว่าผลดีจะมากกว่าผลเสีย แต่พอระยะหลัง ผลเสียเริ่มหนักขึ้นในแง่ของความไม่ชอบธรรมของสงคราม การจับตัวประกันไปสังหาร รัฐบาลคิดว่าสถานการณ์กำลังน่าจะสงบแล้ว ไทยจะได้เข้าไปดำเนินโครงการฟื้นฟูอิรัก บริษัทของไทยน่าจะได้ประโยชน์ แต่ผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามคาด ยังวุ่นวายไม่รู้จบ สถานการณ์ล่อแหลมมากขึ้น

ดังนั้น ประเด็นชักศึกเข้าบ้าน เป็นเป้าของการก่อการร้าย และเป็นศัตรูกับโลกมุสลิมก็ชัดเจนมากขึ้น สถานการณ์ภาคใต้ก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่า เพราะไทยไปใกล้อเมริกามากเกินไปหรือไม่? เพราะไทยส่งทหารไปอิรักหรือไม่? รัฐบาลเลยตั้งท่าว่าจะถอย ไทยอยู่ครบ 1 ปีตามสัญญา แล้วในที่สุดก็ถอนทหารออกมา

» ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960

» ช่วงทศวรรษ 1970-1990

» ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

» ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ

» ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ

» ไทยกับสงครามอิรัก

» ทักษิณเยือนสหรัฐฯ

» ทหารไทยในอิรัก

» Bush เยือนไทย

» สถานะพันธมิตรนอกนาโต้

» สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด

» การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐฯต้องการอะไร

» ไทยต้องการอะไร

» การเจรจา

» ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ

» สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

» ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย

» อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

» ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)

» นโยบายสายกลาง

» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย