สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

Bush เยือนไทย

ตอนที่ Bush มาเยือนไทยเมื่อปลายปี 2003 ได้เห็นแล้วว่า Bush ต้องการอะไรจากภูมิภาคนี้ Bush เน้นมากในเรื่องพันธมิตรทางทหาร เรื่องความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย ไปญี่ปุ่นก็พูดเรื่องนี้ ไปฟิลิปปินส์ก็พูดเรื่องว่าจะช่วยปฏิรูปกองทัพของฟิลิปปินส์และมอบสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ให้ฟิลิปปินส์ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ส่งทหารไปอิรัก ส่วนไทย Bush มาเยือน เลือกเอากองบัญชาการทหารบก เป็นสถานที่กล่าวสุนทรพจน์ คิดว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำประเทศมาเยือน แล้วกล่าวสุนทรพจน์ให้กองทัพฟัง ส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปพูดที่สภาหรือมหาวิทยาลัย

ถึงจะเหมาะกว่า Bush ไปญี่ปุ่น ก็ไปพูดที่สภา ที่ออสเตรเลียก็เช่นกัน แต่ที่ไทยกลับมาพูดที่กองบัญชาการทหารบก ในสุนทรพจน์ก็พูดเอาใจทหารไทยเป็นอย่างมาก ทหารไทยกับทหารอเมริกันรบร่วมกันมา สู้เคียงบ่าเคียงไหล่มานาน มีความสัมพันธ์ยาวนาน อเมริกาเน้นในเรื่องที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และประกาศอย่างเป็นทางการมอบสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ให้กับไทย รวมทั้งประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเจรจา FTA กับไทย เป็นของขวัญ 2 ชิ้นให้ไทย

หลังจากที่มาเยือนไทย Bush ก็ไปสิงค์โปร์ และพูดเรื่องเดียวกันอีกคือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย เรื่อง FTA เรื่องการสนับสนุนในอิรัก ไปอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย Bush ก็พูดเรื่องเดียวกันหมด ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอเมริกาต้องการอะไร

ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960
ช่วงทศวรรษ 1970-1990
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ
ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ
ไทยกับสงครามอิรัก
ทักษิณเยือนสหรัฐฯ
ทหารไทยในอิรัก
Bush เยือนไทย
สถานะพันธมิตรนอกนาโต้
สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด
การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐฯต้องการอะไร
ไทยต้องการอะไร
การเจรจา
ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย
อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)
นโยบายสายกลาง
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย