สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

Bush เยือนไทย

ตอนที่ Bush มาเยือนไทยเมื่อปลายปี 2003 ได้เห็นแล้วว่า Bush ต้องการอะไรจากภูมิภาคนี้ Bush เน้นมากในเรื่องพันธมิตรทางทหาร เรื่องความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย ไปญี่ปุ่นก็พูดเรื่องนี้ ไปฟิลิปปินส์ก็พูดเรื่องว่าจะช่วยปฏิรูปกองทัพของฟิลิปปินส์และมอบสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ให้ฟิลิปปินส์ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ส่งทหารไปอิรัก ส่วนไทย Bush มาเยือน เลือกเอากองบัญชาการทหารบก เป็นสถานที่กล่าวสุนทรพจน์ คิดว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำประเทศมาเยือน แล้วกล่าวสุนทรพจน์ให้กองทัพฟัง ส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปพูดที่สภาหรือมหาวิทยาลัย

ถึงจะเหมาะกว่า Bush ไปญี่ปุ่น ก็ไปพูดที่สภา ที่ออสเตรเลียก็เช่นกัน แต่ที่ไทยกลับมาพูดที่กองบัญชาการทหารบก ในสุนทรพจน์ก็พูดเอาใจทหารไทยเป็นอย่างมาก ทหารไทยกับทหารอเมริกันรบร่วมกันมา สู้เคียงบ่าเคียงไหล่มานาน มีความสัมพันธ์ยาวนาน อเมริกาเน้นในเรื่องที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทหารกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และประกาศอย่างเป็นทางการมอบสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ให้กับไทย รวมทั้งประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเจรจา FTA กับไทย เป็นของขวัญ 2 ชิ้นให้ไทย

หลังจากที่มาเยือนไทย Bush ก็ไปสิงค์โปร์ และพูดเรื่องเดียวกันอีกคือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย เรื่อง FTA เรื่องการสนับสนุนในอิรัก ไปอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย Bush ก็พูดเรื่องเดียวกันหมด ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอเมริกาต้องการอะไร

» ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960

» ช่วงทศวรรษ 1970-1990

» ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

» ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ

» ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ

» ไทยกับสงครามอิรัก

» ทักษิณเยือนสหรัฐฯ

» ทหารไทยในอิรัก

» Bush เยือนไทย

» สถานะพันธมิตรนอกนาโต้

» สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด

» การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐฯต้องการอะไร

» ไทยต้องการอะไร

» การเจรจา

» ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ

» สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

» ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย

» อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

» ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)

» นโยบายสายกลาง

» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย