สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

ไทยต้องการอะไร

ส่วนใหญ่ไทยเน้นในเรื่องการส่งสินค้าออก ซึ่งที่ผ่านมา มีอุปสรรคอย่างเช่น

  • เรื่องการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง อเมริกาลดภาษีให้กับประเทศแถบอเมริกาใต้ มากกว่าไทย ไทยโดนภาษีสูงกว่า ทำให้ปลาทูน่ากระป๋องของไทยแพงกว่า ขายสู้ไม่ได้
  • มีเรื่อง farm act เป็นกฎหมายที่ให้เงินอุดหนุนด้านเกษตรต่อเกษตรกรอเมริกันเป็น จำนวนเงินถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้สินค้าเกษตรไทยสู้สินค้าเกษตรสหรัฐฯไม่ได้
  • และยังมีเรื่อง bio-terrorism law หลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ อเมริกากลัวเรื่อง การก่อการร้ายมาก มีการเข้มงวดในการตรวจสินค้า มีขั้นตอนมากขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการส่งสินค้าไปอเมริกา

แต่ว่าสิ่งที่ไทยต้องการอย่างมากคือเรื่องของการลดภาษี โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น กุ้ง ข้าวหอมมะลิ ซึ่งตอนนี้มีภาษี 20% ถ้าลดลงมาเหลือศูนย์ ไทยจะขายได้ตลาดใหญ่ สำหรับสิ่งทอทางภาคเอกชนบอกว่า ไทยจะขายได้เพิ่มขึ้น 25-30% ชิ้นส่วนรถยนต์ ไทยก็เล็งอยู่ เพราะอเมริกาคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดโลก ตลาดสหรัฐฯมีรถยนต์อยู่ถึง 200 ล้านคัน ถ้าเข้าไปตีตลาดอเมริกาได้ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนก็จะได้ประโยชน์มาก และยังมีเรื่องของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ไทยโดนทั้งในเรื่องของกุ้งและสับปะรด ถ้ามี FTA มาตรการเหล่านี้จะหายไป และภาษีในเรื่องของเหล็กและเหล็กกล้า ถ้าอเมริกาขึ้นภาษีก็จะกระทบมากเช่นเดียวกัน

แต่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของการค้าไทยกับสหรัฐฯ คือไทยส่งสินค้าไปขายสหรัฐฯ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 17%ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่อเมริกาส่งออกมาไทยมีมูลค่า 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นแค่ 1% เท่านั้นของการส่งออกของสหรัฐฯทั้งหมด เพราะฉะนั้นตลาดไทยถือว่าเล็กมากและไม่มีความสำคัญ

» ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960

» ช่วงทศวรรษ 1970-1990

» ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ

» ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ

» ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ

» ไทยกับสงครามอิรัก

» ทักษิณเยือนสหรัฐฯ

» ทหารไทยในอิรัก

» Bush เยือนไทย

» สถานะพันธมิตรนอกนาโต้

» สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด

» การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐฯต้องการอะไร

» ไทยต้องการอะไร

» การเจรจา

» ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ

» ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ

» สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

» ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

» สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย

» อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

» ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)

» นโยบายสายกลาง

» บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย