สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

ในอนาคต ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯจะเป็นอย่างไร ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศจะเป็น 1 ขั้ว หรือหลายขั้ว ปัจจุบันเป็น 1 ขั้ว แต่ในอนาคตอาจจะเป็นหลายขั้ว จะเห็นได้ว่า การดำนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในช่วงนี้ไม่ง่ายเหมือนช่วงสมัยสงครามเย็นสิ้นสุดใหม่ๆ หลังสงครามเย็นสิ้นสุดใหม่ๆ ทุกประเทศเกรงใจสหรัฐฯ และมีฉันทามติเห็นชอบกับสหรัฐฯในการดำเนินการด้านการทหารกับอิรักในสงครามอ่าว แต่จะเห็นได้ว่า วิกฤตการณ์ครั้งหลัง สหรัฐฯไม่สามารถหาฉันทามติหรือเสียงสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคง โดยเฉพาะสมาชิกถาวร เช่น จีน รัสเซีย ฝรั่งเศสได้ มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต ตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ว่า เมื่อประเทศใดมีอำนาจมากเกินไป ประเทศอื่นๆ ก็พยายามที่จะรวมตัวกันเพื่อคานอำนาจประเทศนั้น ในขณะนี้มีจีน รัสเซีย อินเดีย และยุโรป ที่พยายามจะคานอำนาจกับสหรัฐฯ เพียงเล็กน้อยจากนโยบายเดิม ค่อยๆปรับ เป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental process)

วัตถุประสงค์ของนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ

ถ้าวิเคราะห์ว่าสหรัฐฯเป็นโอกาสของไทย วัตถุประสงค์คือ ทำอย่างไรไทยถึงจะเปลี่ยนโอกาสนั้นให้เป็นจริงได้ สหรัฐฯเป็นโอกาสของไทยในแง่ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ของไทยในการส่งออก สหรัฐฯจะเป็นแหล่งเงินทุนมหาศาล ที่จะมาช่วยกอบกู้สภาวะเศรษฐกิจของไทยได้ สหรัฐฯจะเป็นโอกาสของการเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการค้าเสรีโลก สหรัฐฯจะเป็นโอกาสในการเป็นผู้นำโลกในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคขึ้นมาได้ ถ้าเป็นโอกาสเช่นนี้ วัตถุประสงค์ของไทย คือ ทำอย่างไรให้โอกาสเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้ ขณะเดียวกัน ถ้าสหรัฐฯเป็นภัยต่อไทย ในแง่ที่เป็นตัวการมาทำลายเศรษฐกิจเอเชียหรือเป็นตัวการที่จะเป็นผู้นำจักรวรรดินิยมใหม่ วัตถุประสงค์ของไทยคือ ทำอย่างไรจะลดภัยของสหรัฐฯลงไป

วัตถุประสงค์อีกประการ คือ เรื่องนโยบายต่างประเทศมีหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน แต่ขณะนี้ ไทยกำลังต้องการสหรัฐฯด้านเศรษฐกิจ ไทยจะทำอย่างไรที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน หรือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างอื่นเอามาใช้ด้านเศรษฐกิจ เรียกว่า “issue-linkage” คือ การเชื่อมโยงประเด็น หมายถึง จะทำอย่างไรที่จะเอาประเด็นทางด้านการเมืองความมั่นคงมาแลกเปลี่ยนกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ ไทยอาจจะยอมสหรัฐฯในเรื่องทางการเมืองความมั่นคง ยอมร่วมมือทางด้านนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยขน์ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สหรัฐฯมาช่วยไทยทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น หรือว่าไทยจะเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย คือ พยายามที่จะชูธงประชาธิปไตย ทำให้สหรัฐฯเห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมหรือเดินตามท่าทีแนวนโยบายตะวันตก ในการเน้นเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เป็น “เด็กดี” ในสายตาของสหรัฐฯ

ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960
ช่วงทศวรรษ 1970-1990
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ
ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ
ไทยกับสงครามอิรัก
ทักษิณเยือนสหรัฐฯ
ทหารไทยในอิรัก
Bush เยือนไทย
สถานะพันธมิตรนอกนาโต้
สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด
การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐฯต้องการอะไร
ไทยต้องการอะไร
การเจรจา
ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย
อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)
นโยบายสายกลาง
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย