สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

บทสรุป

       ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ได้มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งด้วยกัน จากนโยบายต่างประเทศในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ไทยได้เหินห่างจากสหรัฐฯ โดยไทยให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคนิยม แต่เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในช่วงกลางปี 2540 ไทยก็ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯใหม่ โดยเข้าไปใกล้ชิดกับสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อหวังผลที่จะให้สหรัฐฯช่วยเหลือในการกอบกู้เศรษฐกิจไทย และร่วมมือกับสหรัฐฯในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งเปิดการเจรจา FTA กับสหรัฐฯด้วย

บทวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เสนอแนะแนวนโยบายต่างประเทศไทยต่อสหรัฐฯในอนาคต โดยได้มีกระบวนการของการวิเคราะห์ โดยเน้นถึงการวิเคราะห์ถึงภัยและโอกาสของสหรัฐฯต่อไทย แนวโน้มในระยะสั้นจะเป็นโลก 1 ขั้ว ก็มีความจำเป็นที่ไทยจะมีนโยบายที่เข้าหาสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติที่จะได้จากการเข้าหาสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวมีแนวโน้มว่า โลกจะเปลี่ยนจากระบบ 1 ขั้วไปสู่หลายขั้ว ดังนั้น นโยบายไทยในระยะยาวต้องค่อยๆปรับจากสภาวะแวดล้อมที่เป็น 1 ขั้วเป็นหลายขั้วอำนาจ จากการพึ่งพิงสหรัฐฯไปสู่นโยบายการทูตรอบทิศทาง นอกจากนั้น ไทยต้องเตรียมปรับนโยบาย หากความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไทยคงต้องพยายามวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการปะทะกันระหว่างตะวันตกที่มีสหรัฐฯเป็นผู้นำกับขั้วที่ไม่ใช่ตะวันตก ซึ่งมีจีนและกลุ่มประเทศอิสลามเป็นแกนนำ

นอกจากนี้ กระบวนการโลกาภิบาล (global governance) ที่จะเป็นกระแสหลักของโลกในระยะยาว ยิ่งจะทำให้บทบาทของสหรัฐฯถูกลดทอนลงจากสถาบันทางสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้ไทยลดนโยบายการพึ่งพิงต่อสหรัฐฯลงเรื่อยๆ

ดังนั้น ทางเลือกนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐฯในอนาคตน่าจะไม่ใช่ ทางเลือกที่ จะต่อต้านสหรัฐฯหรือพึ่งพิง(pro) สหรัฐฯ แต่น่าจะเป็นทางเลือกของนโยบายสายกลาง หรือนโยบายระยะห่างเท่าเทียมกัน ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด

ช่วงก่อนสงครามเย็น-1960
ช่วงทศวรรษ 1970-1990
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ
ท่าทีไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทักษิณ
ไทยกับสงครามอิรัก
ทักษิณเยือนสหรัฐฯ
ทหารไทยในอิรัก
Bush เยือนไทย
สถานะพันธมิตรนอกนาโต้
สถานการณ์ความสัมพันธ์ล่าสุด
การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐฯต้องการอะไร
ไทยต้องการอะไร
การเจรจา
ผลเสียของ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ผลดีของการทำ FTA ไทย-สหรัฐฯ
ยุทธศาสตร์การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา : ภัยหรือโอกาสต่อไทย
อนาคตของความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
ทางเลือกนโยบายไทยต่อสหรัฐฯ (Policy Options)
นโยบายสายกลาง
บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย