ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศยุโรป
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ

พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนือ โดยชาวเอเชียที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เมื่ออพยพไปอยู่ที่ใดก็ได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาติดตัวไป และทำการเผยแผ่ในทวีปอเมริกาเหนือด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเริ่มดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น มีการจัดตั้งองค์การ ตั้งพุทธสมาคม และมีการสร้างวัดหรือวิหารขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการดำเนินงาน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาประมาณ พ.ศ. 2424 โดย พันเอก เอช.เอส. ออลคอตต์ ได้แต่งหนังสือชื่อ ปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนาขึ้นเผยแต่คนยังไม่ได้ความสนใจ จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 อนาคาริกะ ธัมมปาละ พุทธศาสนิกชาวลังกาได้เดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเท่านั้น

ใน พ.ศ. 2448 ได้สร้างวัดทางพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดี ขึ้นที่นครซานฟรานซิสโก โดยชาวญี่ปุ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญศาสนกิจ และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันเริ่มหันมาให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนามากขึ้นใน พ.ศ. 2457 ได้มีการจัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกาขึ้น ซึ่งสมาคมนี้ ในปัจจุบันนี้ยังดำรงอยู่และขยายสาขาไปยังรัฐต่าง ๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

พ.ศ.2504 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เปิดการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธธรรมขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเปิดสาขาวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐมีความสมบูรณ์ทุกประการ เช่น การจัดปาฐกถาการอภิปราย สนทนาธรรม สัมมนาทางวิชาการ จัดอบรมทางพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางประเพณี นอกจากนี้ยังมีวารสารนวสูตร ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนานานาชาติอีกด้วย

พระพุทธศาสนาประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่หนาแน่นในบางเมือง เช่น ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก ชิคาโก เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดไทยขึ้นในชุมชนของตน วัดไทยในสหรัฐอเมริกาจึงมีกระจายอยู่ตามรัฐต่าง ๆ เป็นอันมาก ซึ่งมีบทบาทนอกเหนือ จากศาสนกิจแล้ว ยังเผยวัฒนธรรมประเพณีของไทยไปด้วย ได้แก่ เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และภาคฤดูร้อนให้เด็ก ๆ ไทยที่เกิด และเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ภาษาไทย และวัฒนธรรมประเพณีไทย

ประเทศแคนาดา
พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่แคนาดาโดยมีชาวเอเชียจากประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในแคนาดา ก็ได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ต่อชาวพื้นเมืองด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีชาวเกาหลี เวียดนาม เขมรและลาวได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่แคนนาดา วัดทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นวัดของนิกายสุขาวดี และนิกายเซนแบบญี่ปุ่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย