Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศยุโรป
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในทวีปออสเตรเลีย โดยพระภิกษุชาวอังกฤษชื่อ สาสนธชะ (มร.อี.สตีเวนสัน) ท่านผู้นี้อุปสมบทที่พม่า ท่านได้เดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย โดยแนะนำแต่เพียงว่าพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ในรัฐควีนสแลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย ได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ในเวลาต่อมาพุทธสมาคมต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันจัดตั้งสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียขึ้นโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา เพื่อจะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ โดยจัดแสดงปาฐกถาธรรม สัมมนาทางวิชาการ อภิปรายธรรม ใช้เป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจตามประเพณีของพระพุทธศาสนา ทำให้มีผู้หันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นลำดับ

 

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับประเทศออสเตรเลียแต่ไม่รุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับเหมือนในประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพุทธสมาคมแห่งเมืองโอกแลนด์

พระพุทธศาสนาในออสเตรเลียในปัจจุบัน มีการสร้างวัดไทยขึ้นทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดพุทธรังสี วัดพุทธธรรม ในรัฐนิวเซาต์เวลส์


ข้อมูล :
http://www.geocities.com/sakyaputto/mbuddhism1.htm
http://www.oceansmile.com/Egypt/index.htm 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com