วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

คำมีคม

 • "The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."
  - - Benjamin Disraeli - -
  ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
 • "You get the best out of others when you give the best of yourself."
  - - Harvey Firestone - -
  "คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"
 • "If you always do what interests you, then at least one person is pleased."
  - - Katherine Hepburn - -
  ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
 • "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
  - - Albert Einstein - -
  มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น
 • "Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change."
  - - Anonymous - -
  ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง
 • "He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all."
  - - Anonymous - -
  เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป
  เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน
  เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป
  เขา..สูญเสียมากกว่า
  เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา
  เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ
 • "The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi."
  - - Anonymous - -
  ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว
 • "The only thing in life achieved without effort is failure."
  - - Anonymous - -
  มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
 • "Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them."
  - - Anonymous - -
  บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ
 • "No bird soars too high if he soars with his own wings."
  - - William Blake - -
  ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
 • "Obstacles are those frightful things you see
  when you take your eyes off your goals."
  - - Anonymous - -
  อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง
 • "Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind."
  - - Samuel Taylor Coleridge - -
  คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น
 • "There is nothing either good or bad but thinking makes it so."
  - - W.Shakespeare - -
  ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
 • "Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people."
  - - Anonymous - -
  จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน
 • "Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it."
  - - D.Kaye - -
  ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา
 • "Forgive your enemies, but never forget their names."
  - - J.F.Kennedy - -
  จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
 • "The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."
  - - T.Roosevelt - -
  คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
 • "If you want to increase your success rate,double your failure Rate."
  - - T.Watson Jr (Founder of IBM) - -
  ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
 • "Even a Step back can be fatal."
  - - W.Brudzinski - -
  แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้
 • "The reward of a good thing well done is to have it done."
  - - Ralph Waldo Emerson - -
  รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา
 • "You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?"
  - George Bernard Shaw - -
  คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ"
 • "Do what you can, with what you have, where you are."
  - - Theodore Roosevelt - -
  ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่
 • "Freedom is nothing else but a chance to do better."
  - - Albert Camus - -
  อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น
 • "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
  - - Eleanor Roosevelt - -
  อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น
 • "God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest".
  - - Anonymous - -
  พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น
 • "When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side."
  - - Margaret Ramsey * British literary agent - -
  เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้
 • "There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!"
  - - Anonymous - -
  ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์
 • First say to yourself what you would be, and then do what you have to do."
  - - Epictetus (55-135 C.E.) - -
  สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ
 • "A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words."
  - - Phillips Brook - -
  บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น
 • "Life is like a box of choclates."
  - - F.Gump - -
  ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ
 • "Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail."
  - - Anonymous - -
  ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง
 • "It is never too late to be what you might have been."
  - - George Eliot - -
  ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
 • "Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment."
  - - Ralph waldo Emerson - -
  อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์
 • "Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself."
  - - Anonymous - -
  จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง
 • "This year's success was last year's impossibility."
  - - Anonymous - -
  ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
 • "Who never made a mistake never made a discovery."
  - - Soren Kierkegaard - -
  คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด
 • "Praise the bridge that carried you over."
  - - George Colman - -
  จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
 • "To follow, without halt, one aim: There is the secret of success."
  - - Anna Pavlova - -
  เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย
 • "Our deeds determine us, as much as we determine our deeds."
  - - George Eliot - -
  การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ
 • "The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination."
  - - Tommy Lasorda - -
  เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา
 • "If you don't stand for something, you'll fall for anything."
  - - Anonymous - -
  ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง
 • "It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself."
  - - Eleanor Roosevelt - -
  ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ
 • "A wise man will make more opportunities than he finds."
  - - Francis Bacon - -
  คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้
 • "We write our own destiny. We become what we do."
  - - Madame Chiang Kai-Shek - -
  ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ
 • "Well done is better than well said."
  - - Ben Franklin - -
  การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
 • "Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it."
  - - Ferris Bueller, "Ferris Bueller's Day Off" - -
  ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป
 • Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
  - - H.Hesse - -
  ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน
 • "Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them."
  - - Colton - -
  ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ
 • "Do or do not; there is no try."
  - - Yoda - -
  การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด
 • "He who knows little often repeats it."
  - - Thomas Fuller - -
  ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน
 • "Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get."
  - - A.Schopenhauer - -
  ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น
 • "Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first."
  - - Fredrick Wilcox - -
  พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่
 • "You don’t get harmony when everybody sings the same note."
  - - Doug Floyd - -
  คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน
 • "Thinking: The talking of the soul with itself."
  - - Plato - -
  การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง
 • "Nature is as complex as it need to be.... and no more."
  - - Albert Einstein - -
  ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น
 • Heaven never helps the men who will not act.
  - - Henry Bergson - -
  สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน
 • Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.
  - - Alfred A. Montepert - -
  อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก
  ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
  ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
  มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
 • Seize the day. Make your lives extraordinary.
  - - From The Dead Poets Society - -
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา
 • Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
  - - Robert F. Kennedy - -
  คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
 • It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.
  - - Andr Gide - -
  มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง
 • If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
  - - Voltaire - -
  ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ
 • You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
  - - Abraham Lincoln - -
  คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา
 • Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
  - - Benjamin Franklin - -
  จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม
 • You know you're old when the candles cost more than the cake.
  - - Bob Hope - -
  คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด
 • Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
  - - Jeanne Moreau - -
  อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้
 • When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
  - - Kenneth Kaunda - -
  เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย
 • If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
  - - Henry Miller - -
  เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น
 • The ripest peach is highest on the tree.
  - - James Whitcomb Riley - -
  ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น
 • And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.
  - - Edmund Spenser - -
  คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย
 • It takes two flints to make a fire.
  - - Louisa May Alcott - -
  ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้
 • We boil at different degrees.
  - - Ralph Waldo Emerson - -
  คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน
 • Let not the sun go down upon your wrath.
  - - Ephesians 4:26 - -
  อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ
 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
  - - Helen Keller - -
  สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ
 • Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
  - - Dr. Robert D. Ballard - -
  จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
  - - Theodore Roosevett - -
  สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
 • There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
  - - Paramahansa Yogananda - -
  มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย