ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

Yum Brands, Pizza Hut and KFC

แปลและเรียบเรียงจาก Yum! Brands, Pizza Hut and KFC ของ Jeffrey A. Krug, Applalachain University โดย ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

บริษัท เป๊ปซี่โค (PepsiCo, Inc.)

เป๊ปซี่โคมีความเชื่อว่าธุรกิจภัตตาคารเป็นธุรกิจที่เสริมกันกับธุรกิจสินค้าบริโภคที่บริษัททำอยู่ การทำการตลาดสำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู๊ดมีรูปแบบที่คล้ายกันกับธุรกิจเครื่องดื่ม (soft drink) และอาหารว่าง / อาหารคบเคี้ยว (snack foods) ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มเป๊ปซี่โคลาและพิซซ่าของพิซซ่า ฮัท สามารถทำการตลาดร่วมกันโดยการโฆษณาสื่อโทรทัศน์และวิทยุเดียวกันและพร้อมกัน การทำการตลาดดังกล่าวจะยิ่งช่วยเสริมผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ได้กลับมาจากการโฆษณามากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มสาขาภัตตาคารมากขึ้นจะยิ่งทำเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มยอดขายให้กับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ให้มากขึ้น

ในปี ค.ศ. 1978 เป๊ปซี่โคซื้อบริษัท ทาโก เบล (Taco Bell) และหลังจากการซื้อบริษัท พิซซ่า ฮัท ในปี ค.ศ. 1986 เป๊ปซี่โคได้กลายเป็นผู้นำส่วนตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทพิซซ่า เม็กซิกัน และไก่ กลยุทธ์ในการเติบโตโดยการขยายสู่ธุรกิจที่แตกต่างกัน (diversifying strategy) แต่มีความเกี่ยวเนื่อง 3 ประเภทของบริษัททำให้บริษัทกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทอาหารของทั้งโลก

 

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ยอดขายของเป๊ปซี่โคเติบโตด้วยอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี แต่การเติบโตที่รวดเร็วเช่นนี้กลับทำความยากลำบากกับธุรกิจฟาสต์ฟู้ดของบริษัทเอง กำไรจากการดำเนินงานของแผนกเครื่องดื่มเป๊ปซี่โคล่า และฟริโต เลย์ (Frito-lay) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 และร้อยละ 17 ตามลำดับ ในขณะที่กำไรของ เค เอฟ ซี พิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบล ลดลงจากร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 1990 ไปอยู่เพียงร้อยละ 4 ในปี ค.ศ. 1996 การลดลงของผลกำไรนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาวะอิ่มตัวในอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดของสหรัฐอเมริกา ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความเก่าแก่ของภัตตาคารเค เอฟ ซี และพิซซ่า การบริหารภัตตาคารสาขาของเป๊ปซี่โคทั้งหลายรวมกันต้องใช้งบประมาณการลงทุนถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณรวม แต่ธุรกิจนี้กลับสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทน้อยกว่าหนึ่งในสามของกระแสเงินสดรับรวมของบริษัท เป๊ปซี่โคต้องผันเงินสดจากธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารคบเคี้ยวเข้าสู่ธุรกิจภัตตาคาร การลดลงของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทเช่นนี้ทำให้บริษัทต้องตกอยู่ในภาวะลำบากในการแข่งขันกับกลุ่มของบริษัท โคคา- โคล่า และมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในปีค.ศ.1997 บริษัทจึงตัดสินใจแยกกลุ่มธุรกิจภัตตาคารนี้ออกมาตั้งเป็นกลุ่มบริษัทใหม่ชื่อ กลุ่มภัตตาคาร ไตรคอน โกลบอล (Tricon Global Restaurants, Inc.)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย