สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์และมนุษย์

มนุษย์และการกระจายของสัตว์
มนุษย์กับการสูญพันธุ์ของสัตว์
สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์
สัตว์อันตรายและศัตรูของมนุษย์
รูปแบบและสาเหตุแห่งการกระจายของสัตว์
รูปแบบการกระจายของสัตว์

มนุษย์กับการสูญพันธุ์ของสัตว์

มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่ลดจำนวนลงอย่างลวดเร็ว และมีหลายชนิดที่สูญพันธุ์ไปเลยจากซากบรรพชีวิตที่ขุดพบทำให้ทราบว่ามีสัตว์มากหลายชนิดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันนี้สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีต ซึ่งนั่นอาจไม่ได้เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ แต่การสูญพันธุ์ของสัตว์ในช่วง2-3 ศตวรรษมานี้ มนุษย์มีส่วนอย่ามาก จากการสำรวจในพุทธศตวรรษที่25พบว่ามีสัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปจากโลกถึง70ชนิดและในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษปัจจุบันนี้ก็มีสัตว์สูญพันธุ์ไปมากกว่า40ชนิดประมาณกันว่าในทุก1ปีที่ผ่านไปจะต้องมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูญพันธุ์ไปปีละ1ชนิดเสมอ ในปัจจุบันนี้มีสัตว์มากกว่า1,000 ชนิด ที่อยู่ในภาวะอันตราย ขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 270 ชนิด ที่มีบัญชีอย่างเป็นทางการว่าอยู่ในอันตราย


รูปกิจกรรมการเกษตรของมนุษย์ที่มีผลต่อการไร้ที่อยู่ของสัตว์ธรรมชาติ

สาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์: อะไรคือสาเหตุแห่งการสูญพันธุ์ของสัตว์ มีสาเหตุการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายอย่าง บางสาเหตุเนื่องมาจากมนุษย์ บางสาเหตุก็ไม่ได้เนื่องมาจากมนุษย์ สรุปได้ว่าสาเหตุการสูญพันธุ์ของสัตว์นั้นมี 2 ประการ คือ (1) การสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ ดังที่ฟิตเตอร์ (Fitter)กล่าวว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัตว์จะไม่สูญพันธุ์หากมนุษย์ไม่เกิดขึ้นมาบนโลก สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปตั้ง2,000ปีมาแล้ว โดยมีสาเหตุจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เช่น สัตว์ชนิดที่อยู่บนเกาะสูญพันธุ์จากการระเบิดของภูเขาไฟ พายุเฮริเคนหรืออุบัติภัยธรรมชาติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สัตว์ที่เคยอาศัยในที่ชื้นแฉะในท้องถิ่นหนึ่ง จะสูญพันธุ์เมื่อที่ชื้นแฉะนั้นแห้งลง บางชนิดสูญพันธุ์จากการขยายตัวของธารน้ำแข็ง แต่ว่าสาเหตุดังกล่าวก็ไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมาก ในช่วงระยะเวลา2,000ปีที่ผ่านมา(2)การสูญพันธุ์ของสัตว์จากการกระทำของมนุษย์ กิจกรรมและการเข้ามายุ่งเกี่ยวของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์ของสัตว์ การล่าสัตว์มากเกินไปเป็นตัวทำละลายและขับไล่สัตว์ออกจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ ชีวิตสัตว์ป่าตกเป็นเหยื่อจากการขยายตัวของมนุษย์ การต่อสู้เพื่อขยายพื้นที่อาศัย การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกีฬา ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์ในช่วง100 ปีที่ผ่านมานี้มีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์เป็นสำคัญ โดยมนุษย์ได้ทำลายถิ่นกำเนิดและถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายป่า การทำการเกษตรในทุ่งหญ้า การระบายน้ำออกจากห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ เป็นการลดพื้นที่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์หรือชักนำไปสู่การสูญพันของสัตว์


รูปการเปลี่ยนทุ่งหญ้าแพรี่เป็นนาข้าวสาลีทำให้ถิ่นธรรมชาติของควายไบชันถูกทำลาย

ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ มนุษย์จับหรือฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดไดชนิดหนึ่งจำนวนมาก ในช่วงเวลา 10,000 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุให้สัตว์สูญพันธุ์มากกว่าเหตุอื่น มนุษย์ล่าสัตว์เป็นอาหาร เอาขน และงา มนุษย์จับสัตว์มาทำสวนสัตว์หรือเพื่อขายเป็นสัตว์เลี้ยง และยังล่าเพื่อการกีฬาและบางครั้งก็ฆ่าอย่างถูกกฎหมายด้วยวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวทำให้สัตว์สูญพันธุ์ หรือไม่ก็ลดจำนวนลงอย่างมาก เช่น การลดจำนวนควายไบซันในอเมริกา เพราะชาวยุโรปที่อพยพเข้าไปใหม่ เห็นว่าในทุ่งแพรรี่มีควายไบซันจำนวนมากมายมหาศาล จึงทำการล่าเพื่อเอาหนังอย่างไม่ยั้งมือให้ควายไบซันเกือบสุญพันธุ์ไปจากทุ่งแพรี่


รูปตาข่ายที่ชาวประมงโยนทิ้งในทะเลพันตัวเต่าและโลมาจนตายในที่สุด
รูปชาวประมงฆ่าไพล็อตวาฬเลือดแดงฉานไปทั้งปากอ่าว


รูปการใช้สารเคมีการเกษตรทุกชนิด มีผลต่อการสุญพันธุ์ของสัตว์ธรรมชาติ


รูปเกษตรกรอินเดียใช้วัวช่วยวิดน้ำเข้าแปลงเพาะปลูก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย