สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์และมนุษย์

มนุษย์และการกระจายของสัตว์
มนุษย์กับการสูญพันธุ์ของสัตว์
สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์
สัตว์อันตรายและศัตรูของมนุษย์
รูปแบบและสาเหตุแห่งการกระจายของสัตว์
รูปแบบการกระจายของสัตว์

สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในการศึกษาเชิงสัตว์ภูมิศาสตร์ คือการศึกษาว่าที่ไหนบ้างที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสัตว์ ใช้เมือไร และอย่างไร อย่างน้อยสัตว์จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ 3 ประการด้วยกันคือ

1.ใช้เป็นอาหารและวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
2.ใช้เป็นสัตว์พาหนะ
3.เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อและเป็นผู้ร่วมงาน

มนุษย์สนใจสัตว์ในยุคแรกๆ ในฐานเป็นผู้ล่าที่หิวกระหายเนื้อสัตว์สดๆ ถือว่าเป็นอาหารหลักของมุนษย์ดึกดำบรรพ์ มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ล่าสัตว์โดยการใช้หอก คันธนูและลูกธนู เบ็ดตกปลา กับดักสัตว์ จนเมื่อเข้าสู่ยุคหินใหม่มนุษย์เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ วัว แกะและหมู แต่ยังไม่ได้อยู่ในรูปของการทำฟาร์ม

ต่อมามนุษย์ขยายการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของฟาร์ม เพราะมนุษย์ค้นพบว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นมนุษย์จะได้อาหารต่างๆ เช่น เนื้อ นม ไข่ และวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม เช่น หนัง ขน (เส้น) ขน (ปุย) กระดูก เขา ซึ่งมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้นานาประการ รวมทั้งทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น เนยเหลว เนยแข็ง และผลิตวัสดุใหม่ เช่น หนัง และเส้นใยเพื่อการทอ ดังนั้นต่อมาสัตว์จึงมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และวัสดุอย่างอื่นๆ เช่น พลังงาน วัสดุหล่อลื่น

นอกจากนี้ยังมีการใช้สัตว์เพื่อเป็นต้นกำลังในการทำงาน การลากไถ ลากเกวียน เป็นต้น เมื่อเวลายิ่งผ่านไปมนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์มากยิ่งขึ้น

สัตว์ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหม่ ต่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางไดก็ทางหนึ่ง เช่น แมลงต้นกระบองเพชรใช้ทำสีแดง กลิ่นจากตัวชะมดใช้ผสมทำเครื่องสำอาง หอยบางชนิดให้มุข เปลือกหอยใช้ทำเครื่องประดับได้ ฟองน้ำให้ฟองน้ำสำหรับใช้ในการอาบน้ำ เป็นต้น

สัตว์พาหนะ : มนุษย์ใช้สัตว์เป็นพาหนะเพื่อเป็นต้นกำลังในการชักลาก หรือลากจูงเครื่องมือหรือยานพาหนะหรือไม่ก็ใช้ขี่โดยตรง สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะทั้งหมด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งนี้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง มีกำลังมาก สามารถลากจูงพาหนะที่มีบรรทุกน้ำหนักมากได้ สัตว์เมื่อถูกฝึกให้เป็นสัตว์พาหนะอุปนิสัยจะเปลี่ยนไปสัตว์จะเชื่อฟังคน สามารถเข้าใจคำสั่งที่จำเป็นได้

สัตว์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งจากมนุษย์ได้ดีก็ได้แก่ ช้าง สุนัข อูฐ ควาย วัว ม้า สัตว์พวกนี้เมื่อได้รับการฝึกแล้วจะลดความดุร้าย ความก้าวร้าวลงไปมาก เมื่อพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษย์การที่มนุษย์รู้จักฝึกสัตว์มาใช้งานนับเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญของมนุษย์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักประดิษฐ์เครื่องจักรกลขึ้นมาใช้

สัตว์นั้นนอกจากมนุษย์จะฝึกเพื่อให้เป็นสัตว์พาหนะแล้วมนุษย์ยังฝึกสัตว์บางชนิดเป็นผู้ร่วมงานได้ เช่น สุนัข มนุษย์เลี้ยงเพื่อเป็นผู้ร่วมงาน เช่น ใช้ช่วยล่าสัตว์ ช่วยเลี้ยงสัตว์ หรือเฝ้าฝูงสัตว์ เป็นต้น

ในแต่ละท้องถิ่นจะมีสัตว์พาหนะต่างชนิดกันไป เช่น เขตร้อนชื้นใช้ควาย วัว เขตร้อนแห้ง แล้วใช้อูฐ เขตทุ่งหญ้า เช่น ทุ่งสเต็บ ทุ่งแพรรี่ ใช้ม้า ที่สูง เช่น ธิเบตใช้จามรี พวกฮินดูใช้ช้าง อินเดียแดงในอเมริกาใต้ใช้ ตัวยามา พวกแลกใช้กวางเรนเดียร์ พวกเอสกิโมใช้สุนัข บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขตภูเขามีความลาดชันสูงใช้ลา หรือ พอเป็นสัตว์พาหนะ


รูปอูฐสัตว์พาหนะสำคัญของมนุษย์ในการเดินทางทะเลทราย


รูปคราบน้ำมันในทะเล หายนะต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์


รูปคราบน้ำมันในทะเล หายนะต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย