สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์และมนุษย์

มนุษย์และการกระจายของสัตว์
มนุษย์กับการสูญพันธุ์ของสัตว์
สัตว์ในฐานะผู้ให้บริการแก่มนุษย์
สัตว์อันตรายและศัตรูของมนุษย์
รูปแบบและสาเหตุแห่งการกระจายของสัตว์
รูปแบบการกระจายของสัตว์

รูปแบบการกระจายของสัตว์

การกระจายของสัตว์บนโลกมีรูปแบบเฉพาะการกระจายในทั่วทุกพื้นที่ของโลก ซึ่งการกระจายของสัตว์นี้ ดาร์ลิงตัน (Darlington) ตั้งคำถามขึ้นมา3ข้อ คือ
(1) ลักษณะสำคัญของรูปแบบการกระจายของสัตว์เป็นอย่างไร
(2) มีรูปแบบการกระจายกี่รูปแบบ
(3) เหตุใดรูปแบบการกระจายแบบนั้นจึงเกิดขึ้น

เชื่อกันว่ารูปแบบการกระจายของสัตว์นั้นขันอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่
(1) ขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์
(2) องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์
(3) เขตภูมิศาสตร์
(4) การกระจายหรือแหล่งรวมของความอุดมสมบูรณ์เชิงภูมิศาสตร์

สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการกระจายทั้งพื้นที่และจำนวนของสัตว์ เช่นในเขตร้อนที่อากาศชุ่มชื้น จะมีขีดจำกัดต่อการกระจายและชนิดน้อยกว่าพื้นที่ร้อนและแห้งแล้ง เป็นต้น


รูปนกฟลามิงโกสีชมพูนับหมื่นตัวอพยพมาหากินในทะเลสาบฮิโตรา ประเทศนามิเบีย

 

ขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์ (Geographical limitation) สัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำจืดจะมีมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะขนาดของพื้นที่จะมีผลต่อการปรากฏของสัตว์ในพื้นที่ทั้งชนิดและจำนวน ทั้งนี้รวมทั้งละติจูดด้วย เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เย็นจัดได้ จึงไม่มีสัตว์ชนิดนี้ในละติจูดกลางและละติจูดสูงในทางตรงกันข้ามสัตว์ปีกที่บินได้และมีความสามารถที่จะข้ามพรมแดนจะมีขีดจำกัดตามขีดจำกัดภูมิศาสตร์น้อย สัตว์ปีกชนิดต่างๆ มีปรากฏตั้งแต่ขั้วโลกใต้ไปถึงขั้วโลกเหนือ หรือบนเกาะที่อยู่ไกลเข้าไปในมหาสมุทร แต่ก็มีขีดจำกัดอยู่บ้างที่มีจำนวนน้อยเมื่อระยะทางมากขึ้น

เนื่องจากสัตว์บางชนิดมีขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์กว้างมาก สัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดจึงจะไม่มีเขตแน่นอน เป็นสัตว์ที่เรียกว่า ไร้องค์ประกอบเชิงเขต (Non-zonal complementarily) หรือบางคนเรียกว่า สมพรรคภาพเชิงนิเวศวิทยา(Dominant, ecologically equivalent)

เขตที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นสัมพันธ์กันกับภูมิอากาศ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากจะอยู่ในเขตร้อน อย่างไรก็ตามพบว่ามีปลาเขตร้อนและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางชนิดปรับตัวเข้ากับเขตที่มีอากาศเย็นในเขตอบอุ่นได้ และยังพบว่ามีนกหลายพันธ์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากที่สามารถทนทานต่ออากาศหนาวจัดโดยไม่ต้องปรับสภาพร่างกายแต่อย่างใด แต่สัตว์เลื้อยคลานนั้นทนต่ออากาศหนาวและปรับตัวเพื่ออยู่ในเขตหนาวได้น้อย


รูปโลมาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เดินทางอย่างอิสระในทะเล


รูปนกทะเลอาศัยอยู่บนบกแต่หากินในน้ำ

การแพร่กระจายของสัตว์จากถิ่นกำเนิดนั้นจะเป็นไปทุกทิศทุกทางตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั้นดูได้จากปลาน้ำจืด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดมีอัตราการแพร่กระจายช้ามากบนพื้นดินอย่างไรก็ตามระยะทางที่แพร่กระจายไปจากศูนย์กำเนิดอาจไม่เท่ากันเนื่องจากสภาพแวดล้อมแต่ละทิศทางแตกต่างกัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย