Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ชีววิทยา

        ชีววิทยา เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทุกๆแง่มุม ชีววิทยาซึ่งถือเป็นการศึกษาหลักที่แยกย่อยไปเป็นวิชาทางชีวภาพอื่นๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เป็นวิทนาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น การจำแนก การจัดชั้นและหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา วิชาที่เกี่ยวกับการรักษา เช่น แพทยศาสตร์ รังสีวิทยา กายภาพบำบัด วิชาที่เกิดจากการผลิตผสานศาสตร์หลัก เช่น ชีวเคมี อณูพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ ชีวสารสนเทศ เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีววิทยายังสามารถเชี่ยมต่อไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้เราได้ความรู้ต่างๆทำให้เราได้รู้ความรู้ต่างๆเพิ่มเติม เช่น

แหล่งข้อมูล
 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com