วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.

นิเวศวิทยา

  • ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ที่เส้นรุ้ง 53 องศาเหนือ ทางตอนเหนือของประเทศจีนจนกระทั่งถึงเส้นรุ้ง 35 องศาใต้ ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ของประเทศออสเตรเลีย
  • ข้าวท้องถิ่นมักเป็นข้าวที่ไวต่อแสงต้องได้รับช่วงวันสั้นจึงจะมีการออกดอก แต่ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่มักเป็นข้าวที่ไม่ไวแสง ช่วงวันวิกฤติของข้าวที่ไวแสงประมาณ 12.5-14 ชั่วโมง
  • ข้าวจะให้ผลผลิตสูงเมื่อได้รับแสงแดดจัดเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดข้าวที่เจริญในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณผลผลิตสูงกว่าในช่วงฤดูฝน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 20-38 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส มีผลให้ดอกย่อยของข้าวเป็นหมันได้ นอกจากนี้อุณหภูมิต่ำทำให้เมล็ดข้าวมีความงอกต่ำ ต้นกล้าตาย ใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง การแตกกอน้อย ช่อดอกย่อยเหี่ยวลีบ มีความเป็นหมันสูง ต้นเตี้ยแคระให้ผลผลิตเมล็ดข้าวต่ำ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและอุณหภูมิของน้ำที่ท่วมในนาข้าว มีผลต่อปริมาณธาตุอาหาร การเติบโตและปริมาณผลผลิตของข้าวด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการออกดอกการบานของดอก และการถ่ายเรณูอยู่ที่ระดับสูงกว่า 21 องศาเซลเซียสดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวมีตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินโคลนมีปริมาณอินทรียสาร 1-50 เปอร์เซ็นต์ ค่า pH ตั้งแต่ 3-10 เกลือ 0-1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ อยู่ในระดับต่ำมากจนถึงสูงมากได้ ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพันธุ์เดียวกันต่างกันไปด้วย

ปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเติบโตของข้าว ข้าวซึ่งปลูกบนที่ดอนต้องการน้ำฝนอย่างน้อย 750 มิลลิเมตร ตลอดระยะเวลาของการเติบโตในช่วง 3-4 เดือน และไม่ทนทานต่อการถูกน้ำท่วมขัง ขณะที่ข้าวซึ่งปลูกในที่ลุ่ม ต้องอยู่ในสภาพที่ได้รับน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลา จึงนิยมปลูกกันในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำและบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณน้ำที่ข้าวเหล่านี้ต้องการประมาณ 1,200 มิลลิเมตรต่อหนึ่งฤดูกาล

ข้าวมีการเจริญเติบโตในสภาพที่มีความชื้นในดินและในอากาศสูง สามารถปลูกได้ตั้งแต่พื้นที่ราบระดับน้ำทะเล จนกระทั่งบนยอดเขาสูงระดับ 1,230 เมตร ในประเทศฟิลิปปินส์ และ 2,300 เมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย โดยพบว่าระดับความสูงของพื้นที่แทบไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว (Vergar and De Datta, 1996)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าว
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย