วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.

การส่งออก

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกอันดับที่สามของประเทศไทย โดยมีปริมาณผลผลิต และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 จนถึงปัจจุบัน (ตารางที่ 4.2) ประเทศที่ไทยส่งออกข้าวไปจำหน่ายได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อิหร่าน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แอฟริกาใต้ ซีเรีย ฟิลิปินส์ เซเนกัล เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น ไนจีเรีย โตโก และทวีปยุโรป ส่วนแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้านั้น

มีการส่งออกไปยัง ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนนาดา จีน ฝรั่งเศส ไต้หวัน บรูไน ลาว เนเธอร์แลนด์ ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ เยอรมัน เดนมาร์ค และนิวซีแลนด์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542 ;นิรนาม, 2547 ข)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าว
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย