วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.

วงศ์ GRAMINAE, POACEAE

ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์

ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกและอเมริกากลาง สันนิษฐานว่าการนำมาปลูกโดยชนพื้นเมืองเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว ซึ่งทำให้มีการแพร่กระจายของข้าวโพดไปยังทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ต่อมาเมื่อโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา ในปี ค.ศ. 1493 ได้มีการนำเมล็ดข้าวโพดไปเผยแพร่ในสเปนทำให้มีการแพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป และแพร่ต่อมายังทวีปเอเชีย โดยในช่วงศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้นำพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง 50-60 ปีมานี้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดยุคใหม่ ซึ่งมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเรียกข้าวโพดว่า maize แต่ในยุโรปเรียกธัญพืชที่ปลูกเป็นพืชอาหารหลักว่า corn เช่น ในประเทศอังกฤษ corn หมายถึง ข้าวสาลี(wheat) และในสก๊อตแลนด์ corn หมายถึง ข้าวโอ๊ต(oats)


ภาพลำต้นและฝักข้าวโพด


ภาพที่ฝักข้าวโพดสายพันธุ์ต่างๆ
ที่มีสีสีนแตกต่างกัน(Benette and Leitch, 2005)

 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่ที่อันดับสามของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของโลกรองจากข้าวสาลีและข้าวเจ้า ข้าวโพดสามารถปลูกได้ตั้งแต่เส้นรุ้งที่ 50 องศาเหนือในทวีปยุโรปตอนกลาง เรื่อยลงมาในเขตร้อนชื้นที่เส้นรุ้ง 42 องศาใต้ ในประเทศนิวซีแลนด์และทวีปอเมริกาใต้ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในที่ราบ แคสเปี้ยน (Caspian Plain) และพื้นที่สูงกว่า 3,600 เมตรในประเทศเปรู

ในประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ชาวโปรตุเกสได้นำพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกในประเทศไทยในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ส่วนการนำเข้าข้าวโพดพันธุ์ดีจากสหรัฐอเมริกามาปลูกในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2463 โดยหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร และในปี พ. ศ. 2494 ได้มีการส่งข้าวโพดจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปลูก เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เกษตรกรนิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์ที่ต้านทานโรคราน้ำค้าง คือพันธุ์สุวรรณ 1 และส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา (ทวีศักดิ์, 2540; Koopmans et al., 1996; Levetin and McMahon, 2003)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวโพด
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว
การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย