วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench

การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างกระทำได้โดยการตัดช่อของเมล็ดทั้งช่อ ด้วยมีดหรือเคียวหรือตัดฟันทั้งลำต้น แล้วทำการนวดเมล็ดออก หรืออาจใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวช่อของข้าวฟ่าง แล้วส่งไปยังเครื่องนวดเมล็ดแยกออกจากก้านช่อในภายหลัง อายุในการเก็บเกี่ยวเมล็ดขึ้นกับสายพันธุ์ ((Stenhouse and Tippayaruk, 1996)

การส่งออก

ในประเทศไทยมีการปลูกข้าวฟ่างเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่โดยมีการปลูกเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบีย และอาหรับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2542)

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกของข้าวฟ่างในปี พ.ศ. 2542-2547 ดังตารางที่ 4.4 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวฟ่าง
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย