Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชปีเดียว มีการแตกกอเป็นกระจุกหนาแน่น อาจมากถึง 40 ลำต่อกอ ขึ้นกับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม แต่ส่วนใหญ่มักพบว่ามี 2-5 ลำ ลำต้นสูงประมาณ 40-150 เซนติเมตร มี 4-7 ข้อต่อลำต้น ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอกบริเวณโคนใหญ่ส่วนปลายเรียว ข้อของลำต้นมีลักษณะแข็ง ปล้องลำต้นกลวง มีรากพิเศษเริ่มเกิด 2-6 ราก และมีรากแขนงจำนวนมาก ใบเป็นใบเดี่ยว การเรียงใบแบบสลับ ใบเจริญออกจากข้อของลำต้นโดยเรียงออกไปทางด้านข้างเป็น 2 แถว เขี้ยวใบมีลักษณะเป็นแผ่นกลม ลิ้นใบเป็นเยื่อบาง แผ่นใบแบนเป็นรูปแถบ ยาว 15-40 เซนติเมตร กว้าง 1-3 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบหรือมีขนเล็กน้อย ช่อดอกแบบช่อเชิงลดยาว 5-15 เซนติเมตร มีหาง มีขนาดรูปร่างและความหนาแน่นของดอกย่อยแตกต่างกันไปตามพันธุ์ หางอาจยาวได้ถึง 16 เซนติเมตร

ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลด แกนกลางช่อดอกมีลักษณะหยักแบบฟันปลา ช่อดอกย่อยแต่ละช่อติดอยู่ที่ข้อของแกนกลางมีลักษณะแบนออกทางด้านข้าง มี 3-9 ดอกย่อย ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกย่อยที่อยู่ด้านบนสุดของช่อดอกย่อย 1-2 ดอก อาจลดรูปลงมามีขนาดเล็ก และอาจมีดอกย่อยเพียงดอกเดียวในช่อดอกที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กาบช่อย่อยมีลักษณะคล้ายกระดาษมีขนาดไม่เท่ากัน กลีบคู่ล่างเป็นติ่งแหลมอ่อนหรือเป็นหาง กาบล่างกลมหรือเป็นสันบริเวณส่วนปลาย อาจมีหางหรือเป็นปลายทู่ กาบบนมีขนเล็กๆ มีกลีบเกล็ด 2 กลีบมีขนเล็กๆ มีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ซึ่งมี 1 รังไข่ และยอดเกสรเพศเมียมี 2 แฉกแยกออกจากกันมีลักษณะเป็นพู่ ผลแบบธัญพืชมีลักษณะรี มีร่องตรงกลาง มีสีน้ำตาลแดง เหลือง ขาว หรือ สีเข้ม (van Ginkel and Villareal, 1996)


ภาพวาดแสดงลักษณะของส่วนต่างๆ ของข้าวสาลี
1. ลำต้นที่มีการแตกกอ 2. ลิ้นใบและเขี้ยวใบ
3. ช่อดอกของสายพันธุ์ที่ดอก่อยไม่มีหาง 4. ช่อดอกย่อยขนาดเล็ก
5 ดอกสมบูรณ์เพศที่ถูกดึงกาบบนและกาบล่างออก
6. ผลที่ห่อหุ้มเมล็ดไว้ภายใน (van Ginkel and Villareal, 1996)


ภาพข้าวสาลีที่ปลูกในแปลงทดลอง
ของโครงการหลวง ทางภาคเหนือของประเทศไทย
(งามชื่น, 2548)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวสาลี
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com