วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.

คุณค่าทางอาหาร

เมล็ดข้าวสาลีทั้งเมล็ดประกอบด้วย เปลือกเมล็ด 7-8% เอนโดสเปิร์ม 90% เอ็มบริโอ 2-3% ส่วนของเอ็มบริโอนั้นอุดมด้วยน้ำมันและโปรตีน มีแป้งปริมาณเล็กน้อย เอนโดสเปิร์มเก็บสะสมอาหารจำพวกแป้ง มีชั้น แอลิวโรน (aleurone layer) ที่อุดมด้วยโปรตีนห่อหุ้มไว้ เมื่อเมล็ดข้าวถูกนำไปขัดสีจะมีส่วนของเอนโดสเปิร์มสีขาวแยกออกมา เปลือกหุ้มและเอ็มบริโอจะถูกแยกออกไปเป็นรำข้าว

  • เมล็ดข้าวสาลีหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยพลังงาน 1,300-1,500 กิโลจูล น้ำ 11-14 กรัม โปรตีน 8-16 กรัม ไขมัน 1.7-4.0 กรัม คาร์โบไฮเดรต 69-72 กรัม เส้นใย 2-3 กรัม และเถ้า 1.5-1.8 กรัม
  • แป้งสาลีสีขาวหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 12.0-12.4 กรัม โปรตีน 10-12 กรัม ไขมัน 1-1.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 74-76 กรัม เส้นใย 0.3-0.4 กรัม และเถ้า 0.3-0.5 กรัม
  • เมล็ดจำนวน 1,000 เมล็ด หนัก 30-50 กรัม (van Ginkel and Villareal, 1996)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกข้าวสาลี
การใช้ประโยชน์
คุณค่าทางอาหาร
การขยายพันธุ์
นิเวศวิทยา
การเก็บเกี่ยว-การส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย