Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ธัญพืช
(Cereals)

ข้าว (Rice) Oryza sativa L.
ข้าวโพด (corn, maize) Zea mays L.
ข้าวฟ่าง (Sorghum) Sorghum bciolor (L.) Moench
ข้าวสาลี (Wheat) Tritcum aestivum Linn.
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.
ข้าวไรน์ (Rye) Secale cereale L.
เอกสารอ้างอิง

ข้าวบาร์เลย์ (Barley) Hordeum vulgare L.

การจำแนกสายพันธุ์

การจำแนกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์มีหลักในเกณฑ์ในการจำแนกหลายแบบดังนี้

1. จำแนกตามลักษณะของช่อดอก ข้าวบาร์เลย์จำนวนหลายร้อยสายพันธุ์ถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มสายพันธุ์ 3 กลุ่มดังนี้ (Ceccarelli and Grando, 1996)

2. จำแนกตามความต้องการสภาพอากาศเย็นที่กระตุ้นให้มีการออกดอก (Vernalization)
(กฤษฎา, 2537; Ceccarelli and Grando, 1996) โดยแบ่งเป็น

3. จำแนกโดยอาศัยลักษณะของเปลือกหุ้มเมล็ด ดังนี้

4. จำแนกตามการใช้ประโยชน์ (งามชื่น, 2528; ดิเรก, 2540) ดังนี้

  1. ใช้เป็นอาหารมนุษย์ (barley) นิยมใช้ข้าวบาร์เลย์ที่มีดอกย่อยหรือเมล็ดเรียงกัน 2 แถว เมล็ดมีขนาดใหญ่
  2. ใช้เป็นอาหารสัตว์ (feed barley) นิยมใช้ทุกส่วนของลำต้นเป็นอาหารจำพวกหญ้าสด
  3. ใช้ทำข้าวมอลท์ (malt barley) นิยมใช้ทั้งที่มีดอกย่อยหรือเมล็ดเรียงกัน 2 แถว หรือ 6 แถว ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ

พันธุ์ข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทยคือ พันธุ์สะเมิง 1 และ สะเมิง 2 รวมทั้งพันธุ์ บรบ 1 และบรบ 2 ที่ถูกพัฒนาพันธุ์จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี จำกัด (บุญล้อม, 2546)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกสายพันธุ์
การใช้ประโยชน์
นิเวศวิทยา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com