ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

      อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส (Tigris) และแม่น้ำยูเฟรตีส (Euphrates) คำว่า "เมโสโปเตเมีย" เป็นภาษากรีก หมายถึง ดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำทั้งสอง ปัจจุบันพื้นที่ดินแดนดังกล่าว คือ ประเทศอิรัก ณ ที่แห่งนี้มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยมากมาย แต่ละชนชาติเหล่านั้นได้นำความเจริญมาสู่เมโสโปเตเมีย โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน ดาราศาสตร์ ชาวแบบิโลเนียนและอัสซีเรีย นอกจากมีความเชื่อในเรื่องของการบูชาดวงดาวที่เป็นสัญลักษณ์แทนเทพต่าง ๆแล้ว ยังมีการสังเกตการขึ้นสูงและเคลื่อนต่ำลงของดวงอาทิตย์และได้นำความรู้จากการสังเกตนี้มาใช้ให้ในการบอกช่วงเวลาโดยชาวแบบิโลเนียนและอัสซีเรียนจะกำหนดให้วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง ความสามารถทางดาราศาสตร์ยังปรากฏในการสร้าง นาฬิกาแดด (Sundial) โบราณรูปลูกบาศก์ และเมื่อได้สังเกตว่า ดวงอาทิตย์ย้ายที่ลับฟ้าไปทางเฉียงใต้เฉียงเหนือด้วย จึงทำให้เกิดการกำหนดฤดูกาลแห่งเพาะปลูกเก็บเกี่ยวขึ้น ส่วนดวงจันทร์ก็มีการเว้าแหว่งเมื่อเวลาลี่ยนแปลงจึงมีการสร้างปฏิทินปีทางจันทรคติขึ้น ความโดดเด่นทางด้าน ดาราศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดจากการที่มีชนพื้นเมืองเป็นผู้มีความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้โดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ คือ เป็นผู้ช่างสังเกต โดยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จนก่อเกิดเกิดกระบวนการคิดจึงได้มาซึ่งความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย