ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

อารยธรรม

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมอียีปต์
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมจีน
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมอินเดีย

      อารยธรรมอินเดียมีอาหารมากมายและหลากหลายชนิดที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่อาหารอินเดีย มีเอกลักษณ์ที่ซ่อนภูมิปัญญาของอาหารแห่งอารยธรรมอินเดียอยู่ คือ การใช้เครื่องเทศ เครื่องเทศเป็นสิ่งที่ใส่ในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ ทำให้ผู้คนที่รับประทานเจริญอาหาร เครื่องปรุงที่มีสรรพคุณกระตุ้นความร้อนจะใช้ในฤดูหนาวและเครื่องเทศนี้เองคือภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของผู้บริโภคเพราะอาหารที่ผ่านการปรุงโดยเครื่องเทศจะมีการอายุในการเน่าเสียช้ากว่าอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเครื่องเทศ ชาวอินเดียถือว่าอาหารเป็นของขวัญจากพระเจ้า จึงเห็นค่าของอาหารมาก เดิมทีเดียว ฤดูกาล ธาตุร้อน-เย็นของอาหาร อายุ และบุคลิกลักษณะของผู้บริโภคจะเป็นตัวกำหนดอาหารที่จะปรุงขึ้นบริโภคในแต่ละมื้อ และในสมัยหนึ่งเคยมีข้อกำหนดว่าอาหารทุกมื้อต้องมีครบหกรส คือหวาน เค็ม ขม ฝาด เปรี้ยว เผ็ด เพราะเชื่อว่าแต่ล่ะรสต่างส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่ต้องได้สัดส่วนพอเหมาะ คานกันได้กับรสอื่นๆ ชาวอินเดียเชื่อกันว่าอาหารมีอิทธิพลโดยตรงต่อสุขภาพและพฤติกรรมของบุคคล จึงได้ยึดถือหลักการเหล่านี้อย่างเข้มงวดจริงจัง และได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบอาหารอินเดีย ต่อมาเครื่องเทศของชาวอินเดียได้กลายเป็นสินค้าในการค้าขายกับชาติตะวันตกและการค้าขายเครื่องเทศนี่เองคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติตะวันตกและชาติตะวันออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย