ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ทวีป

ทวีปยุโรป (Europe)
ทวีปอเมริกาใต้ (South America)
ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
ทวีปออสเตรเลีย (Australia)
ทวีปแอฟริกา (Africa)
ทวีปเอเชีย (Asia)

ทวีปยุโรป (Europe)

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ประชากร

บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ในเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณภาคเหนือของฝรั่งเศส ภาคใต้ของอังกฤษ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ภาคกลางของเยอรมนี โปแลนด์ และรัสเซีย บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุด คาบสมุทรและภาคเหนือของรัสเซีย

เชื้อชาติ ประกอบด้วย 2 เชื้อชาติ ได้แก่

1. เชื้อชาติคอเคซอยด์ ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาว ผมสีทอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

 • กลุ่มนอร์ดิก รูปร่างสูงใหญ่ ผมสีทอง ตาสีฟ้า อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก
 • กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน รูปร่างสูงใหญ่มาก ผมสีดำ ตาสีดำ อาศัยอยู่ในภาคใต้ของทวีปยุโรป บริเวณประเทศสเปน อิตาลี และกรีซ
 • กลุ่มอัลไพน์ รูปร่างค่อนข้างเล็กล่ำสัน และเตี้ย ผมและตาสีน้ำตาล อาศัยอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ในยุโรปกลาง และภาคใต้
 • กลุ่มแอลป์และบัลติกตะวันออก รูปร่างไม่สูงใหญ่ ตาสีฟ้า อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก รวมทั้งรัสเซีย

2. เชื้อชาติมองโกลอยด์ ลักษณะรูปร่างปานกลาง ผิวขาว ผมดำ ชาวยุโรปตะวันออก เช่น ฮังการี

ภาษา ภาษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในตระกูลภาษาอินโด - ยูโรเปียน เป็นต้นตระกูลที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก แบ่งออเป็นสาขาต่าง ๆ รวม 4 สาขา ดังนี้

 1. สาขาเยอรมนิก ภาษาอังกฤษ ภาษาดัตช์ ภาษาเฟลมมิช ภาษาเยอรมัน และภาษาสแกนดิเนเวีย
 2. สาขาภาษาโรมานซ์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาโรมาเนีย
 3. สาขาภาษาบัลโต-สลาวิก ภาษาบัลแกเรีย ภาษาเช็ก ภาษาแลตเวีย ภาษาลิทัวเนีย ภาษารัสเซีย
 4. สาขาอื่น ๆ ภาษาเคลติก ภาษากรีก

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ดังนี้

 1. นิกายโรมันคาทอลิก นับถือมากบริเวณในยุโรปภาคใต้และภาคตะวันออก โดยมีสันตะปาปาแห่งนครวาติกัน รัฐอิสระในอิตาลี ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนจักร
 2. นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ นับถือในคาบสมุทรบอลข่าน และรัสเซีย เน้นพิธีกรรมทางศาสนา
 3. นิกายโปรเตสแตนท์ นับถือมากในยุโรปภาคเหนือและภาคตะวันตก นิกายนี้แบ่งออกเป็นนิกายย่อย ๆ จำนวนมาก ถือปฏิบัติตามพระคัมภีร์ไบเบิล เศรษฐกิจ

เกษตรกรรม

ทวีปยุโรปใช้ที่ดินทำการเกษตรอย่างหนาแน่น ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงมากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศอบอุ่น ปริมาณฝนเพียงพอ เทคโนโลยีการเกษตรอันก้าวหน้า รวมทั้งมีตลาดและมาตรการรองรับ โดยเขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่

 1. เขตเกษตรกรรมแบบผสม เพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ปลูกข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาเลย์ หัวผักกาดหวาน และเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แกะ เขตภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีป ในฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน
 2. เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน ฝนตกน้อยและแสงแดดมาก พืชสำคัญคือ ส้ม องุ่น มะกอก ปลูกมากในเขตชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลี กรีซ
 3. เขตปลูกข้าวสาลี เขตภาคกลางของฮังการี โรมาเนีย ยูเครน และภาคใต้ของรัสเซีย
 4. เขตทำไร่ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว แพะ และแกะ เขตชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในเขตใต้สุดของรัสเซีย
 5. เขตเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน มีภูมิอากาศแบบทุนดรา สัวต์เลี้ยงสำคัญคือ กวางเรนเดียร์ เขตชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกตอนเหนือของทวีป ในประเทศฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

การทำป่าไม้ ทำในเขตป่าไทกา ไม้สน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนสำหรับผลิตกระดาษ

การประมง ชายฝั่งของทวีปยุโรปยาวและเว้าแหว่งมาก เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และยังมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลียบชายฝั่งประเทศฝรั่งเศส ขึ้นไปถึงชายฝั่งประเทศนอร์เวย์ ทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว น่านน้ำของทวีปยุโรปจึงมีปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี แหล่งประมงสำคัญได้แก่ น่านน้ำทะเลเหนือ เรียกว่า "ดอกเกอร์แบงก์" ทะเลนอร์วีเจียน และเกาะไอซ์แลนด์ ประเทศประมงชั้นนำ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์

แร่ที่สำคัญ

ได้แก่ ถ่านหิน ฝรั่งเศส เบลเยียม ลุ่มแม่น้ำรูห์ของเยอรมนี ภาคใต้ของโปแลนด์และรัสเซีย เหล็ก สวีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส และภาคใต้ของรัสเซีย น้ำมันปิโตรเลียม บริเวณทะเลเหนือ ตอนใต้ของรัสเซีย และยูเคน

อุตสาหกรรม

ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม สวีเดน สืบเนื่องมาจาก ทุนมาก ทรัพยากรคุณภาพ การศึกษา เทคโนโลยี ไฟฟ้า การคมนาคมสะดวก อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ถลุงเหล็ก ผลิตเหล็กกล้า ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องอิเลคทรอนิกส์

ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย