ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ทวีป

ทวีปยุโรป (Europe)
ทวีปอเมริกาใต้ (South America)
ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
ทวีปออสเตรเลีย (Australia)
ทวีปแอฟริกา (Africa)
ทวีปเอเชีย (Asia)

ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ ทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งได้เป็น 4 เขต ดังนี้

1. เขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก ได้แก่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย ตั้งแต่บริเวณช่องแคบเบริงลงมาจนถึง ประเทศปานามา เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาอะแลสกา มียอดเขาแมกคินเลย์ สูง 6,194 เมตร สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขารอกกี เทือกเขาแคสเกด เทือกเขาเซียราเนวาดา เทือกเขาเซียรามาเดร เทือกเขาชายฝั่งแม่น้ำโคโลราโด ทำให้เกิดการกัดเซาะดินและหินที่เรียกว่า แกรนด์ แคนยอน ( Grand Canyon) ในรัฐอริโซนา

2. เขตที่ราบภาคกลาง เป็นเขตที่ราบใหญ่มี 6 เขต ดังนี้

 1. ที่ราบลุ่มแมกเคนซี เป็นที่ราบแคบ ๆ บริเวณลุ่มแม่น้ำ เขตหินเก่า อากาศหนาวเย็น
 2. ที่ราบแพรรีในแคนาดา บริเวณมณฑลมานิโตบา เป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลก
 3. ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5 และลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ทะเลสาบ ทั้ง 5 ได้แก่ ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบมิชิแกน ฮูรอน อีรี และออนตาริโอ พื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรหนาแน่น
 4. ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี และมิสซูรี เป็นที่ราบดินตะกอน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แม่น้ำมิสซิสซิปปี สาขาสำคัญหลายสาย ได้แก่ มิสซูรี โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์คันซอส์
 5. ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติก ได้แก่ บริเวณทางด้านตะวันออก ของเทือกเขาแอปปาเลเชียน ลงไปทางใต้จนถึงชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน
 6. ที่ราบที่สูงได้แก่บริเวณด้านตะวันออกของเทือกเขารอกกีเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกข้าวสาลี

3. เขตหินเก่าแคนาดา ได้แก่บริเวณรอบอ่าวฮัดสันลงมาจนถึงทะเลสาบทั้ง 5 ประกอบด้วยหินเปลือกโลกเก่าแก่ มีอากาศหนาวเย็น ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
4. เขตภูเขาด้านตะวันออก เป็นภูเขาหินเก่า คือเทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขาสูงสุด ชื่อ มิตเชล

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ มีภูมิอากาศได้เป็น 11 เขตดังนี้

 1. เขตอากาศแบบป่าดิบชื้น ลักษณะอากาศมีฝนตกชุก อุณหภูมิสูง บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโก ปานามา อเมริกาตอนใต้ พืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบป่าเมืองร้อน
 2. เขตอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน ลักษณะอากาศฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมาก มีฝนตกปานกลาง บริเวณเม็กซิโก หมู่เกาะอินดิสตะวันตก พืชพรรณป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า เรียกว่าสะวันน่า
 3. เขตอากาศแบบทะเลทราย ลักษณะอากาศฤดูร้อนร้อนจัด ปริมาณฝนน้อย บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และภาคเหนือของเม็กซิโก พืชพรรณเป็นพวกตะบองเพชรและไม้หนาม
 4. เขตอากาศเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ลักษณะอากาศกึ่งแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด บริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ซึ่งอยู่บริเวณชายขอบทะเลทราย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสั้น เรียกว่า สเต็ปป์ (Steppe)
 5. เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะอากาศฤดูร้อน ร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนกลางรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าไม้พุ่มเตี้ย เรียกว่า ป่าแคระ
 6. เขตอากาศแบบชื้นกึ่งร้อน ลักษณะอากาศอบอุ่น ฝนตกตลอดปี บริเวณภาคกลาง ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบชนิดใบกว้าง และป่าสน
 7. เขตอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ลักษณะอากาศฤดูร้อนอบอุ่น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด มีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ได้รับลมประจำตะวันตก ที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่น
 8. เขตอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ลักษณะอากาศฤดูหนาวหนาว ฤดูร้อนอุณหภูมิปานกลางและมีฝนตกชุก บริเวณทะเลสาบทั้ง 5 ตอนใต้ของแคนาดา ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา พืชพรรณธรรมชาติมีทั้งป่าไม้ผลัดใบชนิดใบกว้าง และป่าไม้ไม่ผลัดใบ ชนิดมีใบแหลม
 9. เขตอากาศแบบไทกา ลักษณะอากาศหนาวจัดยาวนาน มีหิมะตก ส่วนฤดูร้อนมีระยะสั้นอากาศค่อนข้างเย็น บริเวณรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาคเหนือของประเทศแคนาดา พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าสน และป่าไม้เนื้ออ่อน
 10. เขตอากาศแบบทุนดรา ลักษณะอากาศฤดูหนาว หนาวจัด บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก รัฐอะแลสกา และแคนาดา ชายฝั่งของเกาะนิวฟันด์แลนด์ พืชพรรณธรรมชาติเป็นตะไคร่น้ำและมอส
 11. ลักษณะอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง ลักษณะอากาศหนาวจัดและมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี บริเวณเกาะกรีนแลนด์ตอนกลาง พืชพรรณธรรมชาติไม่สามารถเจริญเติบโตได้เลย
 12. ลักษณะอากาศแบบที่สูง ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น เปลี่ยนไปตามความสูงของพื้นที่ ยิ่งสูงมากอากาศจะยิ่งเย็นจัด จนกระทั่งถึงมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดเวลา บริเวณเทือกเขารอกกี ทางภาคตะวันตกของทวีป พืชพรรณธรรมชาติ ป่าสน

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย