ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ทวีป

ทวีปยุโรป (Europe)
ทวีปอเมริกาใต้ (South America)
ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
ทวีปออสเตรเลีย (Australia)
ทวีปแอฟริกา (Africa)
ทวีปเอเชีย (Asia)

ทวีปเอเชีย (Asia)

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดิน ผิวโลกทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 44,391,162 ตารางกิโลเมตร (17,139,455 ตารางไมล์) หรือมีขนาดใหญ่กว่าออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทวีปที่เล็กที่สุดประมาณ 5 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าถึง 120 เท่า ระยะทางจากเหนือสุดถึงใต้สุดของทวีปมีความยาวประมาณ 6,500 กิโลเมตร และตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุด ยาวประมาณ 9,600 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย