ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีผูกเสี่ยว

ประเพณี ผูกเสี่ยว ก็คือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ นั่นเอง เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอิสาน คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึง ผูกมิตรภาพนั่นเอง เป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในวงราชการ และเป็นการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน ซึ่งในอิสานนั้นเมื่อมีการจัดงานอะไรก็ตามมักจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือพิธีผูกเสี่ยวควบคู่กันไป เป็นการรับขวัญเรียกขวัญของผู้ที่จากบ้านไปไกลด้วยเวลาอันยาวนาน หรือผู้ที่เพิ่งหายป่วยไข้ให้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมกับทำพิธีอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขวัญยืนพร้อมกันไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย