ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ประเพณี "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" เป็นประเพณีงานบุญท้องถิ่นของชาวจังหวัดเลย คําว่า "ฮีตสิบสอง" หมายถึง งานประเพณีสิบสองเดือน เช่น เดือนอ้าย คืองานบุญเข้ากรรม เดือนยี่ คืองานบุญคูณลาน เดือนสาม คืองานบุญข้าวจี่ เดือนสี่ คืองานบุญพระเวส(หรือผะเหวด) เดือนห้า คืองานบุญสงกรานต์ เดือนหก คืองานบุญบ้องไฟ เดือนเจ็ด คืองานบุญซําฮะ เดือนแปด คืองานบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า คืองานบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ คืองานบุญข้าวสาก หรือ บุญสลากภัต และเดือนสิบสอง คืองานบุญกฐิน ส่วน "คองสิบสี่" หมายถึงหลักทํานองคลองธรรมที่คนในสังคมที่พึงปฎิบัติต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เช่น หลักที่เจ้านายผู้ปกครองพึงปฎิบัติต่อราษฎร หลักปฎิบัติของคนในครอบครัว หลักปฎิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้า เป็นต้น งานประเพณีเทศกาลต่างๆ ตามฮีตสิบสองนี้เป็นงานบุญที่ถือปฎิบัติกันทั่วไปในภาคอิสาน แต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีลายละเอียดปลีกย่อยหรือพิธีกรรม เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันออกไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย