ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีไหลเรือไฟ

"ไหลเฮือไฟ" ในภาษาอิสาน เป็นประเพณีลอยกระทงตามแบบอิสาน จะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโขง เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเทวโลก หลังจากที่พระพุทธองค์ ได้เสด็จขึ้นไปจําพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดง พระธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเป็นความเชื่อถืออีกว่าถ้าจัดพิธีนี้ขึ้น ก็จะเป็น การแสดงความเคารพต่อพระยานาค ที่สถิตอยู่ตามแม่นํ้าใหญ่ ให้คุ้มครองรักษาผู้สัญจรไปมาทางนํ้าไม่ให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้น โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นในแม่นํ้าใหญ่ๆ เช่น แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี ในจังหวัดเลย และใน แม่นํ้าโขงที่อําเภอเชียงคาน เป็นต้น "เรือไฟ" หรือ "เฮือไฟ" คือเรือที่ทําด้วยท่อนกล้วยและไม้ไผ่ตัวเรือยาวประมาณ 20 -30 เมตร แล้วใช้ไม่ไผ่ซีกจัดทําโครงเป็นรูปเรือประดับด้วยไต้ หรือตะเกียงนํ้ามันวางเรียง ห่างกันประมาณ 1 - 2 คืบ ภายในบรรจุไปด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และขนม ข้าวต้ม ฝ้าย ไหม และเครื่องไทยธรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่พุทธศาสนิกชนที่มี จิตศรัทธาซื้อมาร่วมทําบุญ ครั้นพอตกคํ่าบรรดาเจ้าของเรือจะจุดไต้หรือ ตะเกียง ให้สว่างแล้วนํ้าเรือของตนออกไปกลางแม่นํ้า แล้วปล่อยให้เรือไหลไป ตามแม่นํ้า คล้ายกับการลอยกระทง และจะมีเรือของหนุ่มๆสาวๆ ที่พากันตีฆ้อง กลอง ร้องรํา ทําเพลงไปด้วยความสนุกสนาน ในเวลานั้นท้องนํ้าก็จะสว่างไสว ไปด้วยไฟระยิบ ระยับ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมตามริมสองฝั่งแม่นํ้าเป็นอย่างมาก

วันที่จัด วันเพ็ญขึ้น15 คํ่า เดือน 11

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย