ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่ผีตาโขน

ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ หรือที่เรียกว่า"งานบุญหลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน 7 ได้จัดให้มีขึ้นที่อําเภอด่านซ้ายและอําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญผะเหวดหรือ เทศน์มหาชาติประจําปีกับพระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก ปูชนียสถานที่สําคัญของท้องถิ่น กล่าวกันว่า การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง บรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตน และแฝงตัวมากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลายมาเป็น "ผีตาโขน"อย่างที่เรียกกันการจัดงานจะแบ่งเป็น 2 วัน ในวันแรกของการจัดงาน หรือที่เรียก "วันฮวม" ก่อนสว่างเล็กน้อยจะมีบรรดาผีตาโขนทั้งหลาย ซึ่งส่วนมากจะเล่นกันเฉพาะผู้ชายตั้งแต่เด็กรุ่นๆถึงผู้ใหญ่ ในเครื่องแต่งกายรุ่มร่าม สวมหมวกและหน้ากาก ที่ทําจากหวดนึ่งข้าวเหนียว แต่งแต้มระบายสี มีจมูกเป็นงวงช้าง มีหางเป็นกระดึงและกระดิ่ง เพื่อให้น่าเกลียดและน่ากลัว พากันตั้งเป็นกระบวนแห่มาที่วัดแห่ไปยังหมู่บ้านต่างๆ ถือเป็นการเยี่ยมเยียนสังสรรค์กันระหว่างชาวหมู่บ้านและบรรดาผีตาโขนทั้งหลาย ในวันที่ 2 เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจําเดือนต่างๆของปีมารวมกันจัดในงานบุญหลวง เช่น งานบุญผะเหวด และงานบุญบั้งไฟ เป็นต้น ขบวนผีตาโขนจะ ไปร่วมในขบวนแห่พระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง เสร็จแล้วผู้เล่นผีตาโขน จะนําเครื่องแต่งกายทั้งหมดไปทิ้งที่แม่นํ้าหมัน (ซึ่งสมมติว่าเป็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล) จากนั้นเวลาคํ่าก็จะมีการเทศน์มหาชาติถึง 13กัณฑ์เป็นอันเสร็จพิธี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย