ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีประจําปีของชาวภาคอิสานที่สืบเนื่องมาจากพิธีการขอฝนของพญาแถนหรือเทวดา โดยจัดพิธีจุดบั้งไฟเพื่อให้ฝนตกต้องฤดูกาลเพาะปลูกเมื่อหลังเทศกาลสงกรานต์ ราวๆกลางเดือน 6 ของทุกปี " บั้ง" แปลว่า "ไม้กระบอก" บั้งไฟเป็นดอกไม้เพลิง ทําจากกระบอกไม้ไผ่ที่อัดดินปืน เพื่อการจุดระเบิดให้พุ่งขึ้นไปในอากาศ เพื่อเป็นการบวงสรวงพญาแถน โดยมีขนาดที่นิยมอยู่3ขนาดคือ " บั้งไฟธรรมดา" บรรจุดินปืนไม่เกิน 12 กิโลกรัม "บั้งไฟหมื่น"บรรจุดินปืนเดิน 12 กิโลกรัม และหากบรรจุดินปืนถึงขนาด 120 กิโลกรัม จะมีชื่อเรียกว่า "บั้งไฟแสน" ถ้าบั้งไฟ ขึ้นสูงก็แปลว่าฝนฟ้าข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์ ก็จะพากันเลี้ยงฉลองรื่นเริงกันในหมู่ผู้ที่ไปร่วมงาน ถ้าบั้งไฟแตกหรือไม่ขึ้นก็หมายความว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น ในวันแรกของเทศกาล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วันโฮม" จะมีการนําเอาบั้งไฟมาแห่แหนตามเมืองกันก่อน จนกระทั่งวันที่ 2 ถึง จะนําบั้งไฟไปจุดกันกลางทุ่งนา โดยเฉพาะที่จะจุดบั้งไฟต้องทําเป็นพะองพาดขึ้นไปบนต้นไม้สูงประมาณ 30 เมตรแล้วจุดชนวนให้ดินปืนเกิดการระเบิด ปัจจุบันได้มีการประกวดความงามและความสูงของบั้งไฟที่จุดขึ้นไปบนท้องฟ้า และหากบั้งไฟอันไหนไม่ยอมพุ่งขึ้นเพราะดินปืนด้าน เจ้าของบั้งไฟก็จะถูกจับโยนลงในโคลนตมกลางทุ่งนาเป็นการทําโทษประเพณีการเล่นบั้งไฟที่นิยมกันมากเวลานี้ คือที่ จังหวัด ยโสธร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย