ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จะจัดขึ้นทุกวันเพ็ญเดือน 5 หรือ ในเดือนเมษายน ของทุกปี ในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวกันว่าจะเป็นวันที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับ12 ช่องประตูของปราสาท โดยชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจะขึ้นไปทําบุญตักบาตร ปิดทอง นมัสการรอยพระพุทธบาทเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง นอกจากนี้ยังมีการแห่ 12 นักษัตร การแสดงการละเล่นพื้นบ้านประกอบอีกด้วย ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิ "ไศวะนิกาย" ตั้งอยู่ บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีอายุในการก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาหลายสมัย "พนมรุ้ง" เป็นภาษาเขมร แปลว่า "ภูเขาใหญ่" ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีปรางค์ประธานอยู่ศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในด้านหน้ามีทับหลังและหน้าบันเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์อันสวยงาม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย