ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

วิถีอิสาน

ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีกินดอง
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีงานบุญผะเหวด
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ในช่วงวันออกพรรษา นอกจากจะมีการทําบุญแล้ว ชาวอิสานในบางท้องที่ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จะช่วยกันทําปราสาทผึ้งเพื่อนําไปถวายวัดในคุ้มของตน จนกลายเป็นงานบุญประเพณีแห่ปราสาทผึ้งขึ้นเพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิม โดยการจัดตกแต่งเครื่องสักการะเป็นรูปปราสาททําด้วยขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบสําคัญ มีการออกแบบลวดลายและประดับประดาอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะเชื่อกันว่าในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดานั้น ทวยเทพและ มวลมนุษย์ต่างก็จัดเครื่องสักการบูชามารับเสด็จ ปราสาทผึ้งและเรือไฟก็เป็นเครื่องสักการะในวันนั้นด้วย ชาวบ้านจึงได้ทําปราสาทและเรือไฟมาถวายเป็นพุทธบูชาสืบต่อกันมา งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งมีขึ้นในหลายจังหวัดในภาคอิสาน อาทิเช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่ อ. เชียงคาน จ. เลย จะจัดขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 11 คํ่า เดือน 11 เรื่อยไปจนถึงเช้าของวันแรม 1 คํ่า เดือน 12 ซึ่งเป็นวันหลังออกพรรษาที่จัดให้มีการตักบาตรเทโว ส่วนงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่ อ. เมือง จ. สกลนคร จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในระหว่างวันขึ้น 12 - 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 3 วัน นอกจากนี้ ในวันงานประเพณีจะมีการแข่งขันเรือยาวหรือที่เรียกว่า "การส่วงเฮือ" ฝีพายและมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณของอิสาน และมหรสพต่างๆให้ชมทุกคืน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย