Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิเวศวิทยาของสัตว์เลื้อยคลาน

      พบไม่น้อยกว่า 29 ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ที่น่าสนใจได้แก่ เต่าหก (Testudo emys) ซึ่งเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศ เต่าปูลู (Platysternum megacephalus) จิ้งเหลนน้ำพันธุ์ไทย (Tropidophorus berdmori) จิ้งเหลนเรียวจุดดำ (Leiolopisma melanostictum) จิ้งจกหางแหลม (Hemidactylus frenatus) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus) งู และสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น แลน หรือตะกวด (Varanus bengalensis) และงูเหลือม (Python reticulatus) เป็นสัตว์ที่ถูกล่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จนปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมาก

สัตว์เลื้อยคลานได้ถือกำเนิดบนโลกใบกลมอันเขียวชอุ่มนี้ ประมาณ 315 ล้านปีเศษแล้ว ซึ่งความพิเศษ ของมันนั้น คือ การที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำ และบนบก พวกมันได้มีการพัฒนาการทางร่างกายอย่าง ต่อเนื่องแต่นับอดีต โดยเฉพาะส่วน ผิวหนัง ดวงตา กระโหลกศรีษะ และโครงกระดูก ซึ่งจะมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้มีมากกว่า 6,500 สายพันธุ์ ซึ่งมีอยู่บนพื้นโลกแถบทุกทวีป จะยกเว้นก็แต่ บริเวณทั่วโลกใต้เท่านั้น ด้วยการที่เป็นสัตว์ที่กินอาหารน้อย จึงมักจะเห็นเจ้าสัตว์เหล่านี้อยู่ตามสถานที่ ต่าง ๆ แทบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบ หรือแม้แต่ บนยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 16,500 ฟุต

กรีนอีกัวน่า
เต่าปูลู
งูเขียวดอกหมาก(งูเขียวพระอินทร์)
จระเข้นํ้าเค็ม
เต่าจักร

อ้างอิง
อาจ แจ่มเมฆ สัตววิทยาทั่วไป(พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ คณะกรรมการพิจารณาตำรา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2529) 369 หน้า ภาพประกอบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com