Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

แนวทางการใช้เหตุผลของมนุษย์แนวตะวันตก

       เรามักได้ยินคำกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล” คำกล่าวนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า “เหตุผล” เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นบนโลก “เหตุผล” เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ใช้สร้างสรรค์วิถีการดำรงชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ที่สัตว์อื่นไม่สามารถทำได้ หากมนุษย์ผู้ใดไม่ใช้ “เหตุผล” ในการดำรงชีวิต วิถีชีวิตของเขาก็ไม่ต่างไปจากสัตว์ประเภทอื่นบนโลก

การใช้เหตุผลของมนุษย์กลุ่มหนึ่งคือเหล่านักปรัชญาได้ก่อให้เกิดแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโลก การใช้เหตุผลของนักปรัชญาเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เหตุผลของมนุษย์ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงแนวการใช้เหตุผลตามคิดต่าง ๆ ทางปรัชญาตะวันตก ได้แก่ เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม ปฏิบัตินิยม ประโยชน์นิยม และมนุษย์นิยม

การใช้เหตุผลแนวเหตุผลนิยม
การใช้เหตุผลแนวประสบการณ์นิยม
การใช้เหตุผลแนวปฏิบัตินิยม
การใช้เหตุผลแนวประโยชน์นิยม
การใช้เหตุผลแนวมนุษย์นิยม
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com