ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนอิยิปต์ (Egypt)

เป็นชาติแรกที่มีการพัฒนาทางด้านการจัดสวนมีบันทึกเกี่ยวกับการจัดสวนตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราช สวนต่าง ๆ จะมีลักษณะปิด เนื่องจากบ้านเรือนที่พักอาศัยจะมีรูปทรงเรขาคณิต การจัดสวนจะเป็นแบบมีระเบียบ (formal styles) ซึ่งจะมีการจัดเฉพาะในพระราชวังและบ้านข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่และสถานที่ทางศาสนา การจัดสวนจะมีแหล่งน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในช่วงฤดูร้อน คลองส่งน้ำต่าง ๆ จะมีในสวนขนาดเล็กหากเป็นสวนขนาดใหญ่ ๆ ระบบน้ำจะเปลี่ยนแปลงในรูปของสระรูปทรงเรขาคณิต มีการเลี้ยงปลาในสระน้ำ การปลูกพรรณไม้ก็เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้ร่มเงา ป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์มีการสร้างเรือนต้นไม้และปลูกไม้เลื้อย เช่น องุ่น ไอวี่ มีการปลูกปาล์มเพื่อให้ร่มเงา นอกจากนี้ชนชาวอิยิปต์จะปลูกพืชผักต่าง ๆ เป็นอาหาร โดยเฉพาะหอมหัวใหญ่ (onions) เพื่อการลดน้ำหนัก รวมทั้งมีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย