Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนเปอร์เซีย (Persia)

การจัดสวนของชนชาวอาหรับได้พัฒนามานับพันปีต่อจากสมัยอิยิปต์ ตามประวัติศาสตร์ชนชาตินี้เป็นชนชาติที่มีความรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะทางศิลปวิทยามีการสร้างสรรค์อารยธรรมของตนเอง พยายามปรับปรุงรูปแบบศิลปะต่าง ๆ จากอดีตจนเป็นอารยธรรมของชนรุ่นหลังต่อมา 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก คือสวนลอยแห่งบาบิโลน (The Hanging Garden of Babylon) สวนนี้สร้างขึ้นในสมัย 600 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

การจัดสวนของเปอร์เซียนี้ จะตกแต่งประดับแทรกตัวอยู่ในสถาปัตยกรรม ออกแบบเป็นรูปทรงเรขาคณิตและมักจะวางผังสวนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการทำสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม มีน้ำพุและน้ำไหลรินจากตุ๊กตาประติมากรรมต่างๆรอบๆสระน้ำจะปลูกไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและช่วยควบคุมความร้อนไปในตัวด้วย รูปแบบของสวนยังเป็นแบบปิด มีการปลูกพรรณไม้เลื้อย เช่น องุ่น ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ พีช (peach) แอปเปิ้ล (apple) เชอรี่ (cherry) กล้วย อินทผาลัม และมะกอก ไม้ดอก ได้แก่ ป๊อปปี้ (poppies) ลิลี่ (lilies) เบญจมาศ (chrysanthemum) นาซิสซิส (narcissi) และกุหลาบ โดยปลูกในแปลงปลูกทรงเรขาคณิตแทรกอยู่ระหว่างคลองส่งน้ำ

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com