ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนกรีก (Greek)

พื้นที่ของกรีกโดยทั่วไปจะเป็นเกาะมีผืนแผ่นดินใหญ่ใกล้ทะเล อากาศจะสดชื่นแจ่มใส ผู้คนที่อาศัยอยู่ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารมากกว่าภายในบ้าน การทำกิจกรรมต่าง ๆ จะนำเอาธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การเล่นกีฬากลางแจ้ง การร่ายรำบูชาเทพยดาก็จะเน้นเอาธรรมชาติเป็นฉากหลัง โดยจะเลือกสถานที่ที่จะมองเห็นธรรมชาติ หรือทิวทัศน์ให้มากที่สุด

ลักษณะบ้านเรือนที่พักอาศัยจะมีลักษณะเรียบง่าย หันหน้าเข้าสู่ลานบ้านภายในร่วมกันซึ่งตรงกลางจะเปิดเป็นลานโล่งให้รับแสงแดด อาจจะมีบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนจากหลังคา การจัดสวนในยุคนี้จะปลูกพืชผักรวมทั้งถั่วต่าง ๆ มีสวนผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล (apple) แพร์ (pear) มะกอก (olive) และแปลงองุ่น เป็นต้น

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย