ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนกรีก (Greek)

พื้นที่ของกรีกโดยทั่วไปจะเป็นเกาะมีผืนแผ่นดินใหญ่ใกล้ทะเล อากาศจะสดชื่นแจ่มใส ผู้คนที่อาศัยอยู่ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารมากกว่าภายในบ้าน การทำกิจกรรมต่าง ๆ จะนำเอาธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การเล่นกีฬากลางแจ้ง การร่ายรำบูชาเทพยดาก็จะเน้นเอาธรรมชาติเป็นฉากหลัง โดยจะเลือกสถานที่ที่จะมองเห็นธรรมชาติ หรือทิวทัศน์ให้มากที่สุด

ลักษณะบ้านเรือนที่พักอาศัยจะมีลักษณะเรียบง่าย หันหน้าเข้าสู่ลานบ้านภายในร่วมกันซึ่งตรงกลางจะเปิดเป็นลานโล่งให้รับแสงแดด อาจจะมีบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนจากหลังคา การจัดสวนในยุคนี้จะปลูกพืชผักรวมทั้งถั่วต่าง ๆ มีสวนผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล (apple) แพร์ (pear) มะกอก (olive) และแปลงองุ่น เป็นต้น

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย