ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนโรมัน (Roman)

พื้นที่ทั้งหมดของอาณาจักรโรมัน มีการแบ่งบ้านเรือนออกเป็น บ้านในเมือง หรือที่เรียกว่าโดมุส (domus) ลักษณะจะหันหน้าเข้าสู่ภายในร่วมกัน เช่นเดียวกับกรีก มีลานซ้อนกัน 2 ชั้น ลานด้านหน้า (atreum) เป็นส่วนรับแขก มีขนาดเล็ก มีลานโล่ง (peristyle) ซ้อนอยู่ด้านหลัง มีขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่พักส่วนตัว บริเวณนี้จะจัดสวนโดยตรงกลางจะมีบ่อน้ำ มีการปลูกพรรณไม้ อาจจะมีแท่นบูชา และรูปปั้นต่าง ๆ ด้วย

บ้านพักตากอากาศ หรือที่เรียกว่า วิลล่า (villa) สร้างบนภูเขา โดยตัดพื้นที่ตามไหล่เขาออกเพื่อสร้างเป็นสวน เมื่อมองจากวิลล่าก็จะมองเห็นสวนลดหลั่นกันลงมาตามขั้นบันได ระบบการให้น้ำของสวน ใช้การทดน้ำขึ้นไปไว้ข้างบน แล้วปล่อยลงมาเป็นน้ำพุน้ำตก สวนของชนชาวโรมันเป็นสวนที่มีความงดงาม มีชื่อเสียง และยังคงมีอิทธิพลมา จนถึงศตวรรษที่ 20 การจัดสวนจะอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้าน ซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อน รับแขกและอื่น ๆ การจัดสวนในยุคนี้จะมีทุกบ้าน และยังถือแบบการจัดสวนแบบกรีก มีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบ formal สอดแทรกด้วยแปลงไม้ดอกและทางเดิน มีการสร้างศาลาพัก มีน้ำพุ และสระสำหรับระบบชลประทาน

 

ไม้ดอกที่นิยมปลูกในสวน ได้แก่ ไวโอเล็ต (violet) ป๊อปปี้ (poppy) ไอริส (iris) ลิลี่ (lily) แพนซี่ (pansy) และกุหลาบ (rose) นอกจากนี้ยังปลูกไม้เลื้อยบริเวณศาลาพักและแนวทางเดินอีกด้วย พืชผักมีการปลูกผักสลัด (salad crops) กะหล่ำ (cabbage) เทอร์นิพ(turnips) ถั่วต่าง ๆ (beans) กระเทียม (garlic) หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) เรดิช (radishs) แครอท (carrots) หอม (onion) และแตง (melons) พืชผักต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อโรมันเข้าไปในยุโรป ก็มีการนำผักผลไม้ต่าง ๆ เข้าไปสู่ประเทศนั้น ๆ ทำให้เกิดความรู้แพร่กระจายเกิดการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรขึ้น (agriculture & horticulture)

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย