ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

การจัดสวน

การจัดสวนจีน (China)

สวนของจีนเป็นวิวัฒนาการการจัดสวนที่เด่นชัดที่สุด จากประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ฉินและราชวงค์ฮั่น มีสวนในพระราชวัง มีอุทยานสำหรับล่าสัตว์และสวนสำหรับพักผ่อน สวนจีนมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นเอกลักษณ์ มีรูปแบบที่ได้จากแนวคิดทางศิลปะ เน้นการใช้ก้อนหินและไม้ต้น โดยเฉพาะเน้นเส้นลายละเอียดอ่อนคดโค้ง และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก การจัดสวนของจีนได้รับความคิดมาจากธรรมชาติ โดยพยายามดึงธรรมชาติให้มาอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด ส่วนใหญ่จะจัดเป็นสวนเล็ก ๆ ในเนื้อที่จำกัดเนื่องจากคนจีนถ่ายทอดความรู้สึกความงามทางศิลปะออกมาในรูปของภาพเขียนและบทกวี แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ด้วยการออกแบบและจัดสวน ในยุคนั้นนักออกแบบสวนจึงเป็นคนคนเดียวกับจิตกรและกวี ลักษณะของสวนจึงเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาของภาพเขียนและบทกวีนั้น ๆ ดังนั้นแนวคิดการจัดสวนของจีนจะเป็นลักษณะของการประดิษฐ์และขัดเกลาเนื้อหา แห่งความงามทางศิลปะออกมา โดยใช้ต้นไม้ ก้อนหิน เป็นหลัก อาจจะมีการปรุงแต่ง ดัดแปลงธรรมชาติบ้าง ก็โดยการใช้หินที่มีพื้นผิวขรุขระเป็นรู หรือการใช้ไม้ดัด นอกจากนี้อิทธิพลของศาสนาก็มีส่วนต่อการจัดสวน โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ ในเรื่องของการใช้หินจะให้ความสำคัญค่อนข้างมาก คือจะเน้นเรื่องราว เน้นความงามด้วยรูปทรงและเส้นของหิน มากกว่าต้นไม้หลายเท่าตัว การใช้ไม้ดอกจะนิยมปลูกในลักษณะเป็นกลุ่ม ปลูกในกะบะที่เตรียมไว้ หรือในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่เตรียมไว้สำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ส่วนการทำสนามหญ้า แทบจะไม่มีให้พบเห็นในสวนจีน เพราะคนจีนจะเน้นธรรมชาติของสายน้ำ ก้อนหิน และผืนแผ่นดินมากกว่า โดยเฉพาะสายน้ำนั้นคนจีนถือว่าน้ำที่ใสสะอาด คือสิ่งที่แสดงออกถึงความบริสุทธิ์และความจริงแท้องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดสวนจีน คือ กำแพง ทางเดิน สะพาน และศาลาพัก โดยที่ศาลาพักจะมีขนาดต่าง ๆ กัน มีทั้งชนิดปิดทึบและเปิดโล่ง หลังคาของศาลามุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีลูกกรงระเบียงเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือไม่ก็ทำช่องมุมช่องแสงตอนบน เป็นลวดลายประแจจีน ซึ่งการออกแบบลวดลายผนังโปร่งนี้ เป็นที่นิยมกันอย่างมาก

การจัดสวนจีนมีลักษณะเด่นของการยึดแม่แบบของธรรมชาติ ที่แฝงไว้ด้วยความคิดทางปรัชญา ทางศิลปะ ทางพุทธศาสนา รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับจิตและความเป็นชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและซับซ้อนในการแสดงออกมากกว่าสวนทางซีกโลกตะวันตก

อิยิปต์ (Egypt)
เปอร์เซีย (Persia)
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
การจัดสวนยุคกลาง
อังกฤษ (England)
จีน (China)
ญี่ปุ่น (Japan)
ไทย (Thai)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย